Сoфтуер за мебелно проектиране Design Sintez

Ръководство за работа Design Sintez Standard Ръководство за работа Design Sintez в PDF формат     Ръководство за работа Design Sintez PRO Ръководство за работа Design Sintez Professional в PDF формат   Видео демонстрации за работа с програмата

Инсталация на продукта и конфигуриране на AutoCad за работа


Настройване на принтер и разпечатване на проект


Структурата на програмата


Операции с общо предназначениеСтандартни операции в формите


Операции за изготвяне на проект