Шкафове - Генерирани многоелементни възли

Оразмеряване на възел


Опцията създава  оразмерена схема на генерирания шкаф. Оразмеряването за целия възел се изпълнява в поглед отпред, в отделен от оригиналния файл със служебно име "gen_wyzel_otgore_COPY". Отварянето на отделен проект позволява да се заредят последователно (операция Корегиране на възел) всички шкафове в проекта и да се оразмерят един по един. Параметрите на оразмеряването се задават в формата Параметри и контроли по подразбиране на модул Шкафове (страници Оразмеряване и Други -  форма Параметри на оразмеряването). Под оразмерената скица се генерира 3D изглед на шкафа с цел по- добра ориентация.Отстоянията, неописани във страницата Оразмеряване, се описват долу вдясно от оразмерената схема, както и конструкцията на шкафа. Под схемата може да се генерира и персонална  спецификация на генерирания възел, ако опцията Спецификация в секцията Оразмеряване на модул Шкаф е активна.

Забележка: Разстояния под 1мм не се оразмеряват.

За Design Sintez Professional - Ако възела е генериран с рафтове с прикачени рафтоносачи към тях и искате да оразмерите дълбочината на отворите за поставянето им,  активирайте опцията Дълбочина на отворите на рафтоносачите от шаблонни схеми в  Параметри и контроли на модула, страница Оразмеряване.  Дълбочината на рафтоносачите се оразмерява с по-малък от останалите размери шрифт.

Наименованията на цветовете на  материала се добавят автоматично ако опцията Добавя антетката за цветове на елементите в страница Оразмеряване (модул Шкаф-->Параметри и контроли) е активна и съответния слой е свързан с палитра в модул Библиотеки с палитри. Те могат да бъдат променени чрез модул Добавяне и корегиране на 2D текстове в проекта. Натиснете бутона Избира текст от проекта за корекция и изберете с ляв бутон на мишката. В полето Текст ще се зареди избрания текст (например "под") и името на свързаната палитра с елемента палитра (ако има такава). Допишете или променете необходимото и натиснете  бутона Корегира текст. Ако е необходимо, променете и размера на шрифта. По аналогичен начин се променят всички останали 2D текстове в проекта.

Пример за оразмеряване на генериран шкафОразмеряване на отделни елементи от шкафа - опциите са достъпни в Design Sintez Professional

 За да оразмерите отстъпите за елемент с неправоъгълна форма, активирайте  опцията Оразмерява отстоянията на точките изграждащи неправоъгълни форми в Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Персонално оразмеряване на елементите.

Забележка: При оразмеряване на отделните детайли (под,таван, страници) размера на детайлите не се намалява с дебелината на кантовете, дори това да е указано при генериране на възела. В този случай се взима общия размер на детайла + канта към него.

Оразмеряване на под и таван

DWG

оразмеряване на таван

DXF

оразмеряване dxf

Оразмеряване на рафтове

DWG


DXF


  Оразмеряване на страници и прегради. За преградите се изпълнява двустранно оразмеряване - на лява и на дясна страна впредвид на това, че от двете им страни прилежащият крепеж може да бъде различен.

DWG

Оразмеряване на страниците

DXF

оразмерява страницата dxf

Ако към възела са генерирани с рафтове с крепеж към тях, се оразмеряват и центровете на отворите на крепежните елементи.
За Design Sintez Professional - Ако в конфигурираната шаблонна схема на водачите на чекмеджета е указано да бъдат отбелязани отворите в страниците за монтаж на водачите, техните центрове също ще бъдат оразмерени.
За рафтоносачи или друг крепежен елемент - Ако в използваната от вас шаблонна схема е указано да има допълнителни редове с отвори под и над основния за монтиране на рафта, тавана, дъното или тресите / бленди на шкафа, те също ще бъдат оразмерени.

Оразмеряване на гръб

DWG
Оразмеряване на гръб в DWG формат

Оразмеряване на гръб

DXF
Оразмеряване на гръб в DXF формат

За Design Sintez Professional - Независимо разпробиване ( параметрите му се задават в модул Шкаф, Оразмеряване). Отнася се за оразмеряване на Лява и Дясна страница; Първа, Втора и Трета прегради.

многошпинделна пробивна машина- схема

Не преизчислява отстъпите към цели цикли - Ако опцията е активна, детайлът ще се разпробие от нивото за зададения Отстъп отдолу до края, като броя отвори ще се определи от зададената Стъпка. Когато е изключена, ще се изпълнят указаните цикли.

Резултат


многошпинделна машина - схема

Експортира в DXF - Създава експортен DXF файл на оразмерения детайл. Пътят за запис на файла се определя в прозореца Параметри и контроли по подразбиране, страница Оразмеряване, а синтаксисът на името му е следният: Име на проекта_Име на група_Код за уникалност_Номенклатурно наименование на елемента. DXF. Файловете могат да се създават в два формата: 2D dxf (двузимерно) и 3D dxf (триизмерно, като се посочва и дълбочината на отвора). Използваният формат зависи от машината, за която е предназначен файлът.

Генерирания файл може да се използва от софтуера на център машините за разкрой (CamBam и др.) за подаване на параметрите на детайла при обработката му. Начинът на работа с него се определя от модела на машината и софтуера, който тя използва.