без скрити линии
скрити линии
визуализация

Мерната единица на справките  в която се изпълняват може да бъде m, cm, mm.


 • Оразмеряване на шкаф
  • Цялостно оразмеряване на шкаф - Шкаф  Спесификация
  • Оразмеряване на отделни детайли - под таван - dwg   dxf
  • Оразмеряване на отделни детайли - страници, прегради - dwg   dxf
  • Оразмеряване на отделни детайли - рафтове  - dwg   dxf
 • Разбивка на шкаф
 • Карта на разкроя - може да се изпълни в общ файл или всеки лист да се запише в отделен файл
 • Nesting разкрой (VCarve PRO, Aspire, ArtCam) в Design Sintez PRO - 1 2 може да се изпълни в общ файл или всеки лист да се запише в отделен файл

Справки в табличен вид