Теракота и фаянс

Модулът е предназначен за генериране на равнини от единични подови и стенни плочки по зададена схема, комбинирано със изчисляване на квадратурата им.
Общи параметри:
Могат да бъдат генерирани стенни и подови плочки. Размерите на площта за покриване се определя от размерите на помещението, но дължината на участъка може да се зададе и чрез посочване на начална и крайна точка в работния екран (натиснете бутона Определяне дължината чрез посочване на точки в проекта и с ляв бутон на мишката маркирайте двете крайни точки).Натиснете бутона Генерира. Може и да въведете ръчно размерите на областта, да избирате позицията на генерираната равнина в проекта. В долния десен ъгъл на формата ще се изведе информация за общата квадратура и броя плочки, които са необходими. Трябва да имате впредвид, че в изчислената квадратура не се включва площта на фугите.
Генерираните  от модула разпределения могат да бъдат корегирани с модул Корегиране на възел.

Позиция от пода - Стойността в полето определя позицията на генерираната комбинация спрямо пода на помещението.
Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТF.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел при Изграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката.

Модулът изпълнява няколко схеми на разпредеделение на плочките:

Схема 1 и 11 - Многократно повторение на един и същ модел плочки.

Въведете размерите на единичната плочка, ширината на фугата между тях и натиснете бутона Установява. Ако не сте използвали бутона Определяне на дължината чрез посочване на точки в чертежа, посочете в работния екран точката на вмъкване на възела.

Секция Ротация - При избрано Ляв / Десен  дълбочината на помещението става дължина на областта с плочки.

Схеми 2 и 3 - Идентични са с тази разлика, че при втория вариант подреждането на трите равнини става отдолу- нагоре по височина, а при третия - отляво- надясно. При тях може да задавате подреждането на 3 различни  вида плочки в отделни области на една и съща стена.

Начинът на работа е следният:  Въведете размерите на плочките за първа, втора и трета област. Въведете стойността на височината (или съответно дължината за схема 3) на първа област. Преминете в полето за височина (съответно дължина) на третата (остатъчна ) област. Нейният размер ще се определи автоматично на база общия размер и въведените стойности за първа и втора област. Накрая натиснете бутона Генерира.

За да създадете разпределение от две области,  независимо дали сте избрали вертикални или хоризонтално разпределение, не въвеждайте дължина и височина на втора област.

Единичен ред плочки в областта -  Опцията задава задължителното генериране на единичен ред плочки във втора област. Ако е изключена, във ще се генерират толкова реда плочки в нея, колкото се поместват във нейния размер - дълнина или височина.

Секция Ротация - При избрано Ляв / Десен  дълбочината на помещението става дължина на областта с плочки.

Схема 4 и 8 - Шахматно разположение на 2 различни модела плочки с еднакви размери. Разликата е, че при схема 8 плочките са ромбоидно разположени, т.е. ротирани са на 45 градуса, а при схема 4 - не. Освен това схема 8 е налична само при подово разпределение.

Въведете размерите на единичната плочка, ширината на фугата между тях и натиснете бутона Установява. Ако не сте използвали бутона Определяне на дължината чрез посочване на точки в чертежа, посочете в работния екран точката на вмъкване на възела.

Схема 5 - Изпълнява се само за подови плочки. Създава вътрешен единичен правоъгълен контур от плочки със слой /съответно и цвят/, различен от основния. От кой ред плочки да започва декора се определя от параметъра Ред плочки за втори слой. Подреждането на плочките започва отляво и отпред. Ако се получат плочки с непълен размер /дължина или височина/ , те се позиционират най-отгоре и най-вдясно.

Схема 6 и 7  - Разпределение за ламиниран паркет. Изпълнява се само за подови плочки.


Схема 9 - Разпределение за ламиниран паркет. Изпълнява се само за подови плочки. Размерът на малката плочка е равна на 50% от размера на голямата.

Разпределение ламиниран паркет

Схема 10 - Паркетно разпределение от 4 различни цвята дъски, тип "рибена кост".

Разпределение на паркет

Схеми Окачен таван - Активира се при избор на опцията Таван. Включва панели и с осветителни тела между тях. Разстоянието между осветителните панели по  хоризонтала и вертикала  се определя  от зададените стойности  в полетата над наименованията на  слоевете.

Окачен таван

Бутонът Размери на плочките отваря форма, в която може да въвеждате стандартни размери на плочки,  и в последствие да извиквате въведените вече размери.Това ускорява работата, тъй като отпада необходимостта да въвеждате често на едни и същи размери. Списъкът може да бъде сортиран по двата размера - по X и по Y, във възходящ порядък.

За да добавите размери, въведете ги в полетата и натиснете бутона Добавя. Избора на вече записани такива става с бутона Избира или с двойно натискане на ляв бутон на мишката. За изход от формата натиснете бутона Затваря.