Групи от възли

Модулът изгражда опис на съществуващите в проекта общи селектируеми групи и тяхното съдържание. Групата представлява общоселектируем обект, включващ поне един шкаф със зададено име на група и прикачените към него вратички, дръжки и др. Предназначението на модула е да изтрива регистрирани в проекта групи и да премахва регистрирации на възли от групи. Изтритите възли остават в проекта, но вече като  самостоятелни селектируеми обекти.

Селектируеми групи от възли в проекта

Начин на работа - Стартира се от иконата  в  Менажер на операциите. Прозорецът се състои от два основни списъка: този на групите и такъв с описание на съдържанието им.

  • Изтриване на отделни възли от група - Маркирайте група от списъка Групи. Съдържанието и ще се зареди в десния прозорец. Изберете възела (или възлите), който желаете да изключите и натиснете Изтрива възли от групата. Изтритият възел ще остане  в проекта, но  вече като самостоятелен селектируем елемент.
  • Изтриване на цяла група - Маркирайте група и кликнете върху  бутон Изтрива групата. Включените в нея възли ще останат  в проекта, но  вече като самостоятелни селектируеми обекти.

, ,   - Описание на операциите може да видите тук.