Допълнения и корекции в програмата – 2022-2021 2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Декември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.12

 • В Параметри и контроли , страница Чекмеджета са добавени параметри "Допълни бленди отстрани на корпус", "Допълни бленди отстрани на корпус: Височина", "Допълни бленди отстрани на корпус: Дебелина лява" и "Допълни бленди отстрани на корпус: Дебелина Дясна". С цел автоматично намаляване дължината на чекмеджетата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  е вграден нов алгоритъм (20) при разпределяне на детайлите в областта (Врата + Рафт + Врата - без вътрешни рафтове).
 • При запис на текущия възел като шаблон да допуска въвеждане на името му на кирилица.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в секция Отстояния подлежащи на оразмеряване е добавено оразмеряване "Рафтове: отгоре" (спрямо горния край на страниците и преградите). Опцията изключва автоматично опцията "Рафтове: отдолу" (спрямо долният край на страниците и преградите).
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Монитор 1
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на единична Розетка за бутилки.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.13

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 9 в Word.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.07

 • В секция  "Архивира / Възстановява натрупаната бза данни на системата" архивите от списъка "Текущи DWG архиви" могат да бидат изтривани с кл;авиша "Delete".

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.13

 • При групово селектиране на проекти извършва преместване на всички маркирани в друга папка.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.94.4

 • С цел пълното изрязване стените на помещението в ъглите позволява въвеждането на отрицателни стойности за позиция отдолу, като не извършва контрол за дължина на детайла ако има въведено положително изрязване.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 15, 16, 17.

Корекции

Модул Шкафове v.13.12.1

 • При възел с прегради, когато се изключва рафт в област с пропорционално разпределение, предварително изчислената му позиция да се взима впредвид при определяне позицията на следващия детайл.
 • При операция "Изписва кода за уникалност в генерирания възел" да обръща вертикално кода, когато дължината на възела е по-малка от дълбочината му.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.12.2

 • При персонално оразмеряване на страници и прегради в режим 3D DXF са добавени отворите от водачите на чекмеджетата.Ноември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.11.5

 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на стълба-2 (с 4 стъпала за детско легло, лява) . Десен бутон на бутона  бутона извежда параметрите на стълбата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на детайл във възел с добавени 2 прегради и с изключена опция "Създава преграда" за 1-ва (или въведено отстояние отдолу) - Автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла от дясна страница до 2ра преграда.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  е вграден нов алгоритъм (19) при разпределяне на детайлите в областта (1-ви рафт + 2- ри врата).
 • При изключване на прегради (опция "Създава преградата") в секцията за преградите се премахва номера на преградата. Това е визуален маркер, че преграта е логически съществуваща, но визуално премахната.
 • В Параметри на тaвана, секция Аксесоари е добавен нов аксесоар : Дистанционер 3.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... с 1 преграда при добавяне на врата автоматично определя позицията на дръжките "горе/долу -лява" или "горе/долу - дясна".

Допълнение

Модул Врати v.6.16

 • Kъм група с модели MДФ е добавен нов подмодел: 209.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.97

 • При кантиране на хоризонталния плот отзад да се изчертава канта със самостоятелен слой при изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота", независимо от избраната форма в "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.32

 • Автоматично позиционира слънцето по стената на помещението с най-много прозорци. Ръчно установената позиция в модул Светлинни източници потребителска система изключва автоматичното позициониране в модул Оцветяване .

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.15

 • При групово селектиране на файлове в списъка с чертежи е достъпна операция Местоположение.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.53, Поставя възли v.2.44

 • Разширена е функционалноста на операция Изтрива възел от проекта. Допуска групово селектиране на възли и тяхното изтриване (селектиране с ляв и изтриване с десен).

Корекции

Модул Шкафове v.13.11.1

Модул Разкрояване на материали v. 3.19.2

 • При Ръчен разкрой колоните в списъка с въведени детайли за разкрой могат да бъдат сортирани в низходящ/възходящ ред  чрез кликане върху наименванията на колоните.

Модул Генериране на помещение v.3.94.3

 • При дясно Г-образно помещение с ротирана дясна стена детайлите по гърба да не следват ротацията на дясна стена.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.20

 • В Карта на разкроя да се маркират страните на детайлите с нут или фалц подобно на Nesting разкроя.Октомври 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.06

 • В главна форма е добавена опция "Вратите/Челата на открит кант", указваща начина за генериране на вратите/челата: Открит/Закрит кант.
 • Операция "Отваря чекмеджетата" е разширена на Отваря вратите/чекмеджетата. Вратите се отварят в посока ляво/дясно в зависимост от позицията на дръжките.
 • В диалогова форма Външни детайли е добавена възможност детайли по избор да не създават "Елементи номенклатури" посредством избор от падащия списък.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на детайл във възел с добавени две прегради и с изключена опция "Създава преграда" за 2-ра (или въведено отстояние отдолу) автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла от 2-ра преграда до дясна страница.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (18) при разпределяне на детайлите в областта (чекмедже + рафт + чекмедже) всички без отстъп отпред.
 • В Параметри и контроли , страница Други е добавен параметър "Изписва кода за уникалност в генерирания възел".
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, за справка Оразмеряване е променен параметър "Добавя номерацията на възела в проекта" на "Добавя кода за уникалност в увеличен мащаб".

Допълнение

Модул Врати v.6.15

 • Kъм група с модели MДФ е добавен нов подмодел: 208.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.96

 • При кантиране на хоризонталния плот отляво/отдясно да се изчертава канта със самостоятелн слой, когато плотът е с изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота" , независимо от избраната форма в прозореца "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.21

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Допълнение

Модул Опис възли v.1.45.8, Архивен опис възли v.1.20.5

 • В двата модула е добавена операция "Прехвхърля във Възли от импорт" маркирания в списъка възел.

Корекции

Модул Шкафове v.13.00.2

 • В "Извежда опис шаблони за зареждане" да позволява групово прехвърляне на шаблони с операция Местоположение
 • При добавяне на профили е отстранено изместване на профила спрямо корпуса на възела.
 • В Параметри и контроли, страница Други е премахната секция "Ред на въвеждане позицията на рафтовете и чекмеджетата по височина". Действието е установено в режим отдолу нагоре.
 • В "Параметри Рафтове, чекмеджета, врати..." е премахната операция "Ред на нареждане" на детайлите в областта. Използвана за ръчна промяна реда на нареждане отгоре надолу и обратно.
 • В справка Цялостно оразмеряване е променена позициите на погледите.

Модул Генериране на помещение v.3.94.2

 • При генериране на помещението без таван да не увеличава височината на стените с дебелината на тавана.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.14.1

 • При запис на възли в менюто е отстранен проблем, непозволяващ моменталното им появяване в менюто.

Модул Разкрояване на материали v. 3.19.1

 • В справка "Разход по възли" към генерираните от модул "Кухненки плот и мивка" възли се включват и номенклатурите от хоризонтален, вертикален плот и водобранна лайсна, когато са в мярка Л.МСептември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.00.2

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.94

 • В секция Пейзаж са добавени опции за преместване на пейзажа нагоре/надолу спрямо помещението с цел  лесното му позициониране в зависимост от конкретния ъгъл на погледа.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.19

 • При генериране на картата на разкроя (включително Nesting разкрой) е подобрена логиката за оптимизацията на разкроя (чрез пресичане на рязове).

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.12

 • Операция "Променя името на проекта" функционира и за проектите, регистрирани за ръчен разкрой.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.43

 •  В Параметри и контроли е добавена опция "Прилага отстоянията към шаблоните", определяща при генериране на шаблони от модул Шкаф и включен автоматичен контрол да се прилагат въведените отстояния от стените на основното помещение.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.21

 • Добавени нови операции:
  1. Изтрива възел от меню и с клавиша Delete.
  2. При изтриване на възел от меню да прехвърля и потребителското му име в списъка "Възли от импорт" за ново разпределение.
  3. Добавен бутон "Най-долу в списъка" на възли от импорт или Опис възли/Архивен.

Корекции

Модул Шкафове v.13.00.2

Модул Запис на нов проект v.1.40.3

 • Премахнати са операции за промяна: "Име на папката", "Име на подпапка за корекция" и "Име на проект за промяна".

Модул Менажер на операции и команди

 • На версия 2022 е възстановено преминаването от меню Design Sintez към меню Autocad и обратно. 

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.00.3
Август 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.94

 • В Параметри на Базата са изведени информационни полета с дължините на леви / десни бази при прави бази.
 • В Параметри и контроли , страница Други е добавен параметър "Позиция на дръжките по вратите на гардеробите". Стойността автоматично се използва в секция "Параметри Рафтове чекмеджета врати..."  при добавяне на врата за фиксиране позицията на дръжките спрямо долната и страна.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на стълба. Кликане с десен бутон  извежда параметрите на стълбата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... към рафтовете е добавен нов аксесоар: Набор чинии 2.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.95

 • При кантиране на хоризонталния плот отпред да се изчертава канта със самостоятелн слой, когато плотът е с изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота", независимо от избраната форма в секция "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.93

 • В секция "Ротация на стените" е добавена дясна стена.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.18

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавена секция Разход по възли с опция Премахва кода за уникалност от имената на детайлите.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.21

 •  Допуска групово селектиране и прехвърляне на обекти в списъка  Скритите обекти в проекта.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.31

 • На версия 2022 е добавена секция Глобално осветление за директно коригиране на светлината.

Корекции

Модул Шкафове v.12.94.2

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при кликане върху детайл рафт и наличен предишен детайл чекмедже с въведено отстояние отпред, да позволява въвеждане на отстояние отпред на рафта. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при кликане върху детайл рафт и наличен предишен детайл чекмедже: Ако рафтът има отстояние отпред = 0 или на указаната по подразбиране стойност да приравнява отстоянието отпред на рафта с това на чекемеджето.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.95.1

 • При кантиране на хоризонталния плот отляво / отдясно да се изчислява канта, независимо от избраната форма в секция  Заобляне - Скосяване на двете страни на плота.Юли 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.91

 • В процеса при изграждане на долен кухненски шкаф автоматично добавя бленди, които обръща от хоризонтални на вертикални при изключване на гърба.
 • В Параметри и контроли , страница Други, секция Кантиране е добавен параметър Скрива кантовете запазвайки ги за ценообразуването и разкроя.
 • За операция Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция Местоположение. Тя копира файла на шаблона и прилежащата му икона в празна папка с цел перхвърлянето на шаблона на  друго работно място.
 • В Параметри на Базата при дясна база са добавени параметри за отстояние отпред /отзад.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врата към шкаф за съдомиялна или хладилник за вграждане, автоматично да въвежда отстояние отдолу, равно на височината на краката.
 • В Параметри на външните детайли е добавена операция Обновява детайлите. Премахва от списъка всички детайли, които не съществуват вече в проекта.
 • В Параметри на пода е добавен нов аксесоар: Набор чинии 1.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.92

 • Добавена секция Ротация на стените - за лява стена.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.20

 • Добавен е списък с видимите обекти в проекта. Десен бутон върху селектиран обект го прави невидим и  го прехвърля в списъка  Скрити обекти в проекта.

Допълнение

Модул Светлинни източници v.1.20

 • При версия 2022 коефицентът за Яркост / Светлина е предефиниран в скала от 0 до 21 (тъмно...светло).

Корекции

Модул Шкафове

 • При копиране на възел да установява за новия стойностите за Позиция: отстоянние от стените от оригинала.
 • Параметър Контрол за вместимост да не се записва в шаблоните. При използване на шаблоните с прериоритет да е опцията, определена в "Поставя възли" -> "Параметри и контроли".
 • При влизане в диалогова форма "Дебелина на кантовете" да зарежда текущите дебелини на кантовете за страните на съответния детайл, а не тези по подразбиране.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v. 12.86

 • При генериране на чекмеджера с нутнато дъно в Nesting разкроя по страниците да се добавят маркери за нута.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър Добавя обектите за водачи в проекта. Целта на изключването им е да не се натоварва проекта, запазвайки генерираните номенклатури и отвори от водачите по останалите детайли.

Модул Разкрояване на материали v. 3.17

 • При ръчно въвеждане на детайлите и стартиране на Nesting разкрой да позволява активирането на опция  "Разкроява всеки лист в отделен файл".Юни 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.84

 • В Параметри на външните детайли е добавена операция  Опреснява размерите, извличаща ги директно от чертежа. Операцията се изпълнява персонално за селектирания в списъка детайл или за всички.
 • При 1 преграда и изключено пропорционално разпределение са добавени полета с резултатните размери на вратите, позволяващи въвеждане на необходимите дължини на вратите и автоматично препозициониране на преградата.
 • Автоматичната контрола за максимална височина на челата/вратите може да бъде изключена еднократно с десен бутон в полето с цел въвеждане на по-голяма височина на вратата от допустимата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при врати е добавена операция Копира шаблонни схеми на панти на останалите врати в областта. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при чекемеджета и врати да позволява премахване на добавената шаблонна схема/конструкция чрез копиране от детайл, който не е свързан с такава, на останалите в областта.
 • В Параметри на базата при лява база са добавени параметри за отстояние отпред-отзад.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.94

 • Към елементните номенклатури на водобранните лайни са добавени дебелините им с цел избягване на некоректни свързвания с материали в модул Генериране на ценова оферта.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.16

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкроя е добавен параметър Разширен вид на антетката над картата на разкроя.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.18

 • Добавена секция Скрива всички по позиция с цел бързо скриване на всички възли в зависимост от позцията им в помещението, под или над въведената стойност за праг.

Допълнение

Модул Групи v.1.04

 • Добавена операция Избира група от проекта.

Допълнение

При Autocad2022 е подобрено оцветяването (за всеки нов проект). Завишена e общата осветеност и премахната "маранята" (замагленост) при дневната светлина.

Корекции

Модул Шкафове v.12.83.2

 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари за аксесоар "Аспиратор за вграждане" да позволява промяна на позицията му по дължина на възела.
 • При въвеждане на име на група автоматично да включва опцията Добавя номерация в кода за уникалност с цел избягване групиране едновременно на няколко възела с еднакъв код.
 • При коригиране на възел, генериран с нулирани "отстояния от стените" да се зареждат нулевите отстояния, а не указаните по подразбиране в Поставя възли.
 • При прегенериране на възел, намиращ се извън основното помещение, при изключена опция "Контрол за вместимост" да запазва позицията на възела извън помещението.
Май 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.61

 • В главна форма към менюта с детайли е добавена операция "Външни детайли", позволяващо включването към текущия възел на примитиви от вида 3D Solid, създадени в CAD средата с автоматично извличане на размерите им от проекта и генериране на номенклатури за ценообразуването и разкроя.
 • В Параметри на допълнителните детайли : Ако е зареден вертикален допълнителен детайл с ротация=0 по осите X-Y и налични крака или база във възела, при кликане в полето Отстояние отдолу (със стойност=0) автоматично да зарежда в полето височината на краката/базата.
 • В Параметри на допълнителните детайли: Ако е зареден вертикален допълнителен детайл с ротация=0 при кликанев полето Отстояние отдолу (със стойност=0) автоматично да зарежда в полето дебелината на детайла с отрицателен знак.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при избор на позиция на дръжките "горе/долу център" и  "център/център" към врата на шкаф с въведена позиция отдолу автоматично да променя вида на дръжката от вертикална на хоризонтална за избрания модел.

Допълнение

Модул Врати v.6.14

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 207.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.98.1

 • Списъкът "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" може да се сортира в низходящ/възходящ ред.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.15

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкроя е добавен параметър "Добавя имената на елементите в детайлите при списък под разкроения лист".

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.31

 • При Подови разпределения на ламинати: вертикални, хоризонтални и рибена кост да допуска въвеждане на фуга.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.17

 • Добавена секция Скрива всички по ротация с цел бързо скриване на всички възли, в зависимост от позцията им в помещението, като ляво, дясно стоящи или по гърба на помещението.

Допълнение

Модул Групи v.1.03

 • Добавена операция Изтрива примитиви от група, 2D или 3D .

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.04.4

 • В секция Постоянни параметри е премахнат параметър "Изисква потвърждение за изтриване на примитивите при генериране на възли".  В модулите, генериращи възли, е променен начина на запис, вследствие на което е възможно наличието на 2D и 3D примитиви в проекта.

Корекции

Модул Врати v.6.13.2

 • При избор на модел 31 (плъзгащи врати) да зарежда параметрите на модела за потвърждение или промяна.
 • За модел 18 при прегенериране да запазва кода за уникалност, когато е различен от този в модул Шкаф и моделът е добавен през операция Добавя врати чела дръжки.
 • При добавяне на врати/чела през модул Добавя врати чела дръжки на шкаф с код за уникалност. Да допуска във врати въвеждане на персонален код за всяка врата/чело
Април 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.77

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на рафт, лост или чекмедже във възел с добавенаи 3-прегради и изключени опции "Създава преграда" за 1-ва и 3-та прегради, автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла до дясна страница в първа и трета област.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при рафтове е добавена опцията за скалиране на въведената позиция на рафта по височина ("отстояние отдолу") при промяна габаритната височина на възела. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към вградените алгоритми за автоматично препозиониране на детайлите в област е добавено пропорционално разпределяне на рафтовете от врата до първи рафт с въведена позиция чрез операцията в менюто "Пропорционалоно разпределя оставащите рафтове".
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение на бленди и затваряща страна за долен ъглов десен шкаф.
 • В секция Профили към параметър Дължина на профила е добавено измерване на разстоянието директно в проекта (десен бутон в полето).

Допълнение

Модул Врати v.6.13

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 206.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.93

 • Да допуска обличане на колона (гръб, плот и водобранна лайсна) без налични хоризонтален плот и вертикален плот: отзад, отляво или отдясно.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.14

 • В Карта на разкроя при изключена опция Извежда описанието на елементите под разкрояения лист да добавя номерация в детайлите. С цел лесна оптимизация на разкроя.
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките , секция Справка: Разход по възли е добавена опция Конвертира имената на детайлите на латиница.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.14

 • В Профили към модел 9 е добавен параметър Радиус на заобляне на ъглите, позволяващ различно заобляне и създаване на  прави ъгли.

Корекции

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92.2

 • При автоматично позициониране на мивката спрямо плот без ротация да взима впредвид празното пространство за свободно стоящ уред.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.76

 • В Параметри и контроли, страница Слоеве е добавена структура Слоеве на крепежа при персонално оразмеряване за създаване на схеми с наименование за слоевете на крепежа в зависимост от равнината, в която се намират.
 • При персонално оразмеряване на детайлите слоевете на крепежа да се наименуват по указаната схема в Параметри и контроли.
 • В спецификацията към Разбивка и Цялостно оразмеряване: ако е включена колона Дебелина да премахва от наименованието на детайла частта с дебелината и мярката. 
 • В спецификацията към Разбивка и Цялостно оразмеряване: при добавени врати/чела и включена колона Дебелина да извежда дебелината на вратите, при включена колона Кантиране да извежда маркерите за катиране и дебелините им.
 • В Параметри и контроли, страница Други е променено действието на параметър "Сваля страниците при вкл. на база в сглобка "Пода и тавана м/у страниците"". При добавяне на крака страниците не се свалят автоматично.Март 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.61

 • В Параметри на допълнителните детайли е добавенo автоматичнo разпределениe на бленди и затваряща страна за долен ъглов ляв шкаф.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (17) за пропорционално разпределяне на рафтовете между първия с начална позиция "0" и друг с въведена позиция. Изпълнява се чрез операцията в менюто "Пропорционалоно разпределя оставащите рафтове".
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на рафт, лост или чекмедже във възел с добавена една преграда и изключена опция Създава преграда автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето, с цел удължаване на детайла до дясна страница.
 • В справки Разбивка и Оразмеряване на целият възел в спецификацията към маркерите за кантиране на материалите са добавени дебелините им.
 • Десен бутон върху опция "2-ра", "3-та" и "4-та"Преграда изключва / включва опцията Създава детайла. Цел на допълнението е намаляване на действията при често повтаряща се операция.

Допълнение

Модул Врати v.6.12

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 205.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.91

 • При добавяне на врата съставена от 2 крила да допуска и изпълнява отваряне на вратите с въведения градус.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92

 • В Параметри и контроли, страница Водобранна лайсна е добавена нова опция: Автоматично добавя водобранни лайсни при поставяне на вертиклни плотове.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.22

 • В Опис участвуващи в проекта елементи към списъка  "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" са добавени отделните модели врати/чела, открити в проекта, както и ключовите думи Плот.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.13

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 8.

Допълнение

Модул Тест възли  v. 1.94

 • В секция Тест проекти е добавен нов: Почиства папка TEMP  от ненужни и неизползвани файлове.

Корекции

Модул Шкафове v.12.61.2

 • При включена опция  Унифицира слоевете да се запазва като отделен слоя за междинна бленда.
 • В Профили да допуска изтриване на вече добавени към възела профили.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92.1

 • Корегирана е батерия МОДЕЛ 12.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.34.2

 • Премахната е опция Врати/Чела поставя групово.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.72

 • При добавяне на крепеж от рафтове за възел С ПРЕГРАДИ е добавена възможност за добавяне по предна страна (към вертикален допълнителен детайл) на рафта и по задна страна на рафта (към Гръб зад страните единичен). Резултатната функционалност от допъленението включва:
  1. Визуализиране на крепежа
  2. Персонално оразмеряване на рафт и в 3-те варианта
  3. Маркиране на отворите по рафтовете при нестинг ракроя.Февруари 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.68.1

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... за рафтове е добавен нов аксесоар: Клавиатура.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (16) при разпределяне на детайлите в областта (врата+ рафт на вътре + чекмедже).
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение: затваря скосен заден ляв ъгъл.
 • При добавяне към детайлите на аксесоар лунички, автоматично да определя позицията, НЕЗАВИСИМО от броя им.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър "Оразмерява дълбочината на страниците" е добавено действие и "височината" им, за справка Цялостно оразмеряване.
 • При коригиране на възел зарежда полетата по X и Y с позицията му в проекта с цел ръчна корекция при прегенериране.

Допълнение

Модул Врати v.6.11

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 199.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.91

 • При добавяне на вертикален плот с обличане на ъглова колона е създадена възможност за цялостно изрязване на остатъчния страничен плот от страна на колоната с въвеждане на отстояние отпред.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.98

 • Към списъка с "Кодове за уникалност: Възли, Ключови думи" са добавени отделните модели врати/чела открити в проекта, както и ключовите думи корпус кантове, Паркет.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.04

 • В секция Фон на прозорците е добавена опция Бърз - стандартен режим вид на диалоговите форми, Намаляващ времето за зареждане на диалоговите форми в модулите на програмата с около 30%.
  Препоръчва се при по-слаб хардуер.

Във всички програмни модули с вграден "+Калкулатор" в полетата за въвеждане на параметри стартирането на функцията калкулатор може да се извършва и без "=" ("=600+18") с директно въвеждане на чила и знаци ("600+18").

Корекции

Модул Шкафове v.12.68.3

 • При прегенериране от модул Коригира възел с въведен код за уникалност, при включена опция Добавя номерация в модул Шкаф да се променя номерацията на коригираните възли.
 • Премахната е опция Фиксира по Z. Въвеждането на стойност в полето Позиция по Z фиксира позицията на генерирания възел по височина в помещението.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.68

 • При добавяне на крепеж от рафтове за възел БЕЗ ПРЕГРАДИ е добавена възможност за добавяне по предна страна (към вертикален допълнителен детайл) на рафта и по задна страна на рафта (към Гръб зад страните единичен). Резултатната функционалност от допъленението включва:
  1. Визуализиране на крепежа
  2. Персонално оразмеряване на рафт и в 3-те варианта
  3. Маркиране на отворите по рафтовете при нестинг ракроя.
Януари 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.61

 • В Параметри на пода е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.
 • В Профили да допуска въвеждане на "Начална позиция" с отрицателен знак с цел удължаването му отляво спрямо  начална позиция на възела.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение: затваря скосен заден десен ъгъл.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (15) при разпределяне на детайлите в областта (врата+ рафт навътре + рафт + чекмедже).
 • В Параметри и контроли, страница Други в страница "Шрифт и стрелки при Оразмеряване и Разбивка",  секция "Цялостно оразмеряване" е добавен параметър "Големина на шрифта при оразмеряване на размерите на детайлите", зададен като дебелини.
 • При запис на шаблон автоматично да прехвърля кода за уникалност за наименование на шаблона.

Допълнение

Модул Врати v.6.10

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 198.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.90

 • При промяна размерите на зареден за корекция плот автоматично да преизчислява позицията на мивката.

Допълнение

Модул Параметри на системата v.3.03

 • В секция Постоянни параметри -> Генериране на ценова оферта е добавена опция Свързване на елементите с двойно кликане: свързва всички / само селектираните.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.13

 • В Профили е добавен параметър "Позиция от пода" за всичките 17 профила.

Корекции

Модул Шкафове v.12.57

 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на чекмеджета автоматично прехвърля от първото в областта на текущото позицията и модела на дръжката.
 • В "Параметри Рафтове, чекмеджета, врати..." при добавени в областта рафтове, лост и 1 - врата. Автоматично включва "Скалира височината" на вратата.
 • При добавяне на база/цокъл без крака да се извършва скалиране на позицията и размерите на вратите/челата (ако е указано).

Модул Поставя възли v.2.42.1

 • Намалено е времето за зареждане на модула с 40%.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.12.1

 • При създаване на корнизи позицията от пода да е активна за употреба, независимо дали е включена опция "Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта".

Декември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.56

 • В Параметри на тaвана е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.
 • При добавяне към детайлите на аксесоар лунички автоматично да разпределя до 4 броя при операции добавяне и изтриване на луничка. Отпада необходимостта за кликане върху добавената луничка за определяне на позицията и.
 • Десен бутон върху включена операцията 1-ва преграда изключва опция Създава детайла. Цел на допълнението e намаляване на действията при често повтаряща се операция.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавена опция Сваля страниците при вкл. на крака/база при сглобка "Пода и тавана м/у страниците".

Допълнение

Модул Врати v.6.09

 • Към група с модели ПДЧ са добавени нови подмодели: 202 и 204.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.89

 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот с ДЯСНА РОТАЦИЯ автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди, ако е включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.11

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.90

 • В полетата с параметрите, изграждащи детайлите на помещенията, е добавена функция Калкулатор.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.4

 • Диалоговата форма и модулът могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Допълнение

Модул Параметри на системата v.3.02

 • В секция Постоянни параметри е добавена опция Запазва копирания текст за следващо използване.Тя определя дали  след поставяне на копирано име на слой в модул "Библиотека с палитри" или копиран материал за свързване с номенклатурен елемент в модул "Генериране на ценова оферта" да ЗАБРАВЯ (ако е изключена) или ДА НЕ забравя (при включена опция) копираното за следващо свързване (поставяне).

Корекции

Модул Шкафове v.12.55.1

 • Намалено е времето за зареждане на главната диалогова форма с 50%.
 • В Аксесоари е променен начина за премехване на добавени към детайла аксесоари от десен бутон на мишката на клавиша Delete.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при въвеждане на отстояние отдолу на рафт да изключва опция  Пропорционално разпределение.

Модул Врати v.6.06.1

 • В Параметри и контроли на модел 42 е изведен параметър Радиус на дъгата в проценти от дължината, позволяващ ръчна корекция с цел генериране на модела при малки височини на челата.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.89.1

 • В Параметри на вертикалният плот, секция Отстояния на вертикалният плот визуално е показано кои страни се променят при въвеждане на отстоянията.

Модул Генериранена ценова оферта v.2.20.1

 • В ДФ за свързване на елементите с материали при копиран материал и натискане на клавиша Esc да забравя копирания материал.

Модул Отваря проект v.2.11.2

 • Възстановена е работата на операция Последните 20 отваряни проекта.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.57

 • При добавяне на врати с избрана Шаблонна схема на панти автоматично да определя позицията на пантите при избор на лява/дясна страница.

Ноември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.52

 • При сглобка Пода и тавана между стените в диалогова форма Параметри на страниците са добавени опции Сваля страницата (за лява и дясна), позволявайки ръчно да се променя позицията и размера на страниците към нивото на краката или пода.
 • В главна форма към списъка с текущите размери на основните детайлите за преглед са добавени краката и аксесоарите.
 • В Параметри на страниците е добавена операция Огледално обръща страниците. Тя обхваща отстоянията, формата, кантирането, отворите и крепежа на страниците.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър Оразмерява дължината на преградите е добавено действие и дълбочината им. Участвува в справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.07

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 203.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.88.1

 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот с ЛЯВА РОТАЦИЯ автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди, при включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.
 • В поле Фиксирана позиция спрямо пода са добавени операции Десен бутон за измерване на размера.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.10

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 6, отговаряща на бланката на фирма Мебелин 07.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.12

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.42

 • В Параметри и контроли е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост: възел генериран от Шкаф спрямо възел.


ВНИМАНИЕ: В модул Врати -> Параметри и контроли -> страница Слоеве трябва да активирате операциите  Установява базовите (системните) наименования на слоевете като текущи и Установява текущите наименования на слоевете в режим по подразбиране -> Запис.

Корекции

Модул Шкафове v.12.51.3

 • Бутоните за мащаб на област са прехвърлени в новия листинг с малки икони.
 • В Параметри на страниците при копиране на дебелините на кантовете от едната страница на срещуположната са включени и отметките страните, подлежащи на кантиране.
 • При добавяне на аксесоар Бутилиера 150 към врата с отрицателно отстояние отпред на вратата, бутилиерта да следва позицията на вратата.

Модул Врати v.6.07.1

 • Модел 91 е променен на 3-слоен: вертикална/хоризонтална и пълнеж. Мерната му единица е обърната на "кв.м.".

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.3

 • При стартиране на модула, когато в проекта има ЧАСТИЧНО скрити оразмерявания, 2D текстове или 2D линии да не скрива всички от съответния вид.

Модул Отваря проект v.2.11.1

 • Премахната е операция Активни проекти.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.53

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж е добавено филтриране на списъка по 1-ви и 2-ри крепеж  и комбинирано.
 • При добавяне на крепеж от страници към гръб или вертикален доп.детайл, максималната височина, на която може да се разпределя крепежът, е увеличена от 2000 на 3000мм
Октомври 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.48.4

 • Да допуска генериране на възел, съдържащ само рафтове, чекмеджета или лостове.
 • В Параметри и контроли е добавена страница Профили с включени операции: Нов профил-копие на съществуващ и Изтриване на профил.
 • В Профили е добавена операция Създава елементна номенклатура.
 • В Профили при изключена опция По цялата дължина на възела са активирани параметри Начална позиция по X и Дължина на профила.

Допълнение

Модул Врати v.6.06

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 201.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.87

 • В Параметри и контроли, страница Хоризонтален плот е добавена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.
 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот без ротация автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди при включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.20

 • Двойно кликане в списъка с материалите извършва свързване на всички номенклатурни елементи, отговарящи на условията: еднакви мерни единици и дебелини.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.09

Допълнение

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.13

 • Добавена опция Скрива кантовете при оразмеряване. Опцията се установява в режим по подразбиране и функционира при изключена опция Унифицира слоевете в модул Шкаф.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.01

 • В Архивира / Възстановява натрупаната база данни на системата в секция Текущи DWG архиви е добавена операция Възстановява архив.

Корекции

Модул Шкафове v.12.48.8

 • В главната диалогова форма в секцията Рафтове чекмеджета лостове при ... прегради за въвеждане броя детайли в област са премахнати параметрите на отстояние отпред на детайлите.
 • В Параметри на гърба е възстановено намалянето на информативните резултатните размери с височината на краката/базата.
 • При промяна на цвета на контурните линии на рафтовете в Параметри и контроли, страница Слоеве да се прилагат на вече добавените рафтове във възел без прегради.
 • При възел със сглобка Пода и тавана м/у страните + Повдига дясна страна в/у пода + добавени крака при положителен отговор на въпроса "Желаете ли да сваля срещуположната страница до долу на нивото на краката?" и добавена база е отстранено сваляне на страницата под нивото на шкафа.

Модул Разкрояване на материали v. 3.09.3

 • В Карта на разкроя за  детайли на чекмеджетата преден, заден панел и страници: Поозиционират се с дългата си страна (легнали) по посоката на фладера на плочата (дължината и).
 • В някои справки е отстранено неточно определяне позицията (отпред/отзад, отдолу/отгоре) на кантиране на детайлите на чекмеджетата.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.50

 • В диалоговата форма за прикачане на крепеж по детайлите е добавена секция Филтър по вид крепеж с възможност за филтриране на списъците с крепежни схеми по 1-ви / 2-ри крепеж, участвуващ в схемата.
 • При персонално оразмеряване на страните и нестинг разкроя при позиционирането на крепежа от задна база по страниците да се взима впредвид дебелината на гърба.
 • При Оразмерява, секция Експортира - опция 2D DFX + оразмеряване е изведена като самостоятелна.
Септември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.48

 • В Параметри на гърба е добавен нов аксесоар Закачалка за портманто 3
 • В Параметри и контроли е добавена страница Профили с два модела.
 • В главна форма към менюто с детайли е добавен Профили за вмъкване на профили към възела.

Допълнение

Модул Врати v.6.06

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 200.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.19

 • В Опис участвуващи в проекта елементи за свързване с материали е добавен над таблицата маркер Цяло (Име на материала), разширяващ максимално колоната Име на материала.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.34

 • При добавяне на врати/чела към шкафове с отрицателно отстояние отпред на страниците, автоматично да скъсява и прибира вратите/челата спрямо изнесените страници.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.00

 • В Архивира / Възстановява натрупаната база данни на системата е добавена секция Текущи DWG архиви с операции Стартира архивиране, Максимален брой съхраняви архиви и  Отваря папката с архивите.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.11

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.12.43.5

 • Бутони-операции Параметри на базата и Параметри на краката са преместени в менюто с параметри на детайлите в дясната страна на диалоговата форма.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Чекмеджета е възстановена възможността за въвеждане на отстояния отляво, отдясно, отпред и отзад.
 • В Параметри на краката е премахната опция Повдига и базата/цокъл.

Август 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.43

 • За 1,2,3 и 4 прегради в секция Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при Врати да се добавят аксесоарите.
 • В секция  Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врати в секция Аксесоари е добавен нов аксесоар: Килер 1950.
 • При включване/изключване на краката автоматично да преизчислява височината и позицията на вратите/челата във възела, ако тези действия са указани при добавянето им.
 • При промяна на ID номера на врата/чело да предлага новият модел да бъде установен по подразбиране за всички нови добавени през Шкаф възли с врати/чела.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър Оразмерява дълбочината на Пода и Тавана е добавено действие и Дължините им, за целите на  справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.03

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 197.

Допълнение

Модул Генериранена ценова оферта v.2.18

 • В Опис участвуващи в проекта елементи за максимално увеличаване видимостта на дълги номенклатури наименования е добавено второ двойно кликане в списъка с номенклатури за свързване с материали.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.08

 • При изготвяне на справка Разпечатва списъка с елементите 4 (Ламина) да игнорира детайлите, маркирани като Не разкроява.

Допълнение

Модул Групи v.1.03

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката).

Допълнение

Изградена структура за автоматично създаване на временен архив от файловете на проектите (DWG-само). Копията на DWG-файловете се създават при стартиране на операция Запис на проект от менажера и затваряне на текущия проект.

Корекции

Модул Шкафове v.12.43.4

 • Възел с прегради: при копиране съдържанието на една област на друга е добавене копиране и на аксесоарите.

Модул Коригиране на възел v. 1.65.1

 • При операция Пълен списък на генерираните възли е премахната опция Автоматичен контрол за вместимост.

Във всички програмни модули, генериращи екранни справки, затварянето на справките вече не изисква потвърждение за запис.

Юли 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.40

 • В Параметри на пода, секция Аксесоари е добавен нов: Закачалка за портманто 2
 • В главна форма към списъка с текущите размери на основните детайли за преглед са добавени: допълнителните детайли, съдържанието на областите (рафтове, чекмеджета...), база предна единична, бленди, неразделени между преградите.
 • В Параметри на базата, при Права единична база отпред е добавена секция с текущите и размери.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.13

 • Към списъка с възли в проекта е добавена колона с файловите наименования на възлите. Kолоната е извън размера на списъка и е достъпна с хоризонталният плъзгач.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.89

 • При създаване на детайли (отвори, вдигане на колони и вътрешни стени) към частите на помещението (лява и дясна стена и гръб) е добавен и под.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.40

 • Добавен списък с последните 20 добавени в проекта нестандартни възела за последващо използване.
 • В Параметри и контроли е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост на възлите спрямо детайлите на основното помещение, отнася се и за модул Шкаф.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.41, Шкафове v.12.40

 • модулите са адаптирани към Автоматичен контрол за вместимост на възлите спрямо детайлите на основното помещение. В модул  Шкаф се контролира централно чрез секция Контрол за вместимост.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.07.1

 • В справка Разход материали при изчисляване на стойностите Кол.+Технол.Отпадък и Приблизителен брой листове за материали в КВ.М. да добавя и Процент загуби при изчисляване на необходимият брой листове от Параметри и контроли, страница Параметри на справките към изчисления разход (Количeство). Изпълнява се преди да добави заложения разход в номенклатурата на материала (% или половин/цяла плоча).

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.20

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33.4

 • При добавяне на врати и чела в 1-ва област е възстановено изпълнението на врати/чела с отрицателно отстояние отляво.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.37

 • Добавени са обектите за крепеж от  Лява/Дясна страници по задна страна към гръб в позиция зад страните с нулево отстояние и дебелина 18мм, както и към допълнителен вертикален детайл  (в позиция отпред).Юни 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.36

 • Към аксесоарите на пода е добавен нов: отцедник за вграждане за шкаф с дължина 500, 600 ,800 ,900мм.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция в Цялостно оразмеряване: добавя антетка над спецификацията.
 • В главна форма е добавен списък с текущите размери на основните детайлите за преглед преди генериране.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодели: 196.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.07

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавен нов параметър Запазва предишните карти на разкроя на проекта.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.14

 • Автоматично премахва от списъка със справки онези от тях, които не са изпълнявани за текущия проект.

Допълнение

Модул Групи v.1.01

 • Добавени нови операции: Добавя нова група и  Добавя възли към група.

Допълнение

Модул Ротация на възел - 2D v.2.13, Щори Завеси v.3.06

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.12

 • При избор на възел генериран от модул Шкаф да извежда съдържанието на поле Информация - текст към възела, извлечена от параметрите на възела.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.11

 • В диалогов прозорец Слой е създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за присвояване. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Корекции

Модул Фаянс и теракот v.1.30.3

 • При Стенни разпределения и смяна на опцията Ротация автоматично да променя стойностите Дължина на основата: 1, лява/дясна = дълбочината на помещението, 2. без ротация = дължината.

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.2

 • При скриване на възли и оразмерителни обекти от екрана (Невидими възли в проекта) в служебен файл  нестандартните възли да се регистрират в списъка с файловете си наименования. Май 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.32

 • Към списъка с модели дръжки за генериране директрно с вратите/челата е добавен нов: права на 280мм.
 • Към списъците с модели дръжки е добавена колона с размерите им (Д.Ш.).
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Отстояния подлежащи на оразмеряване е добавен параметър Оразмерява дълбочината на Пода и Тавана, отнасящ се за справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.03

 • В диалоговата форма за избор на цвят на контурните линии е добавено поле за въвеждане номера на желания цвят.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.30

 • При разпределения Таван е добавено ново разпределение: (окачен таван).

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.88

 • Добавен метод за издигане от пода на колони и стени: правоъгълни, кръгли или елепсовидни. Подобно на изрязаването на отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.97

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена нова потребителска библиотека с палитри: Окачени тавани.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.11, Фаянс и теракот v.1.29.2

 • Добавена е възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.99

 • Добавена е секция (бутон) Път до работните файлове с допълнение Път до Номенклатури: Материали, Крепежи, Панти, Водачи, Операции
 • Към Път до номенклатурите е добавена операция Прехвърля файловете на номенклатурите на избраното ново местоположение.

Корекции

Модул Шкафове v.12.33.2

 • Възстановен е цветът на контурните линии на 4-та преграда, назначен в Параметри и контроли, страница Слоеве.
 • При цялостно оразмеряване на възела оразмеряванията в поглед отляво и отгоре да се извършват на база габаритната дълбочина на възела, а не на чистия размер на пода.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96.2

 • Възстановени са свойства на палитрите Разпъва /Свива палитрата взависимост от размерите на всеки елемент и Многократно повтаря палитрата с оригиналните и размери по всички елементи. Продължава конфликта с рефракцията.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.33

 • При генериране на възел с добавени врати и панти да се поставят маркери за отвори по Лява/Дясна страница и лява страна на прегради.Април 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.32

 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Дистанционер 1.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове с неправоъгълна форма автоматично да се копират предните ъглови  форми от пода на текущия рафт при зареждане на прозореца.
 • При промяна дебелината на рафтовете в главна форма автоматично да се променят дебелините на вече добавените във възела рафтове.
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве в диалоговата форма за избор на цвят на контурните линии е добавено поле за въвеждане на номера на желания цвят.
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве при промяна цвета на контурните линии на Рафтове, промяната да се установи и за въведените вече във възела рафтове.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 195.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.87

 • Добавен метод за пробиване на кръгли и елипсовидни отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.29

 • При Стенни разпределения е добавено ново разпределение.

Допълнение

Модул Видими слоеве в проекта v.1.18

 • Променен е начинът на селектиране. Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.10

 • В диалогов прозорец Позиция е създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за местене. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33.2

 • Вградена е проверка за повторно добавяне на врати/чела към един и същи възел. При избор на възел от проекта или от списъка.

Корекции

Модул Шкафове v.12.27.3

 • В Параметри на краката,  секция Отстояние навътре е премахнато разделянето на леви и десни. Стойностите по X и по Y установяват в режим по подразбиране персоналната позиция на краката.
  Персоналната позиция на краката вече не се запомня в режим поподразбирне.
 • След промяна височината на краката при включена опция Повдига елементите с височината на краката автоматично да променя тази на базата/цокъл.

Модул Разкрояване на материали v. 3.06.1

 • В справка Разход по възли към наименованията на възлите са добавени размерите на възела.

Модул Врати v.6.00.2

 • Модел 173 може да се генерира на минимална дължина под 60мм.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96.3

 • В свойствата на палитрите са премахнати опции: Разпъва /Свива палитрата взависимост от размерите на всеки елемент и Многократно повтаря палитрата с оригиналните и размери по всички елементи.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.30

 • Крепеж, добавен от страници лява/дясна: страна отзад (към гръб) в позиция зад страните с нулев отстъп и дебелина 18мм. Отразява се при Nesting разкрой и персонално оразмеряване на гръб и страници
 • Крепеж, добавен от страници лява/дясна:  страна отпред (към допълнителен детайл вертикален). Отразява се при персонално оразмеряване на допълнителен детайл и страници.Март 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.27

 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Дистанционер 1
 • В Параметри и контроли , страница Панти селектираният модел след избор на Запис се установява в режим по подразбиране при определяне на детайл в област като Врата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове с неправоъгълна форма автоматично да се копират предните ъглови  форми от пода на текущия рафт при зареждане на прозореца.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 193.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.86

 • Добавен метод за пробиване на правоъгълни отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.97

 • Добавена нова библиотека с палитри на Kronospan 2021.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.10

 • Добавена операция Изтрива физически всички селектирани в списъка възли.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.28

 • При Подови разпределения е добавено ново разпределение: Паркет (рибена кост).

Допълнение

Модул Параметри на системата v.2.97

 • В Постоянни параметри е добавена опция Времетраене на информационните съобщения в секунди, регламентираща времето на задържане на съобщенията на екрана в диаологовите форми на модулите в програмата.


Програмата е адаптирана за работа с AutoCAD 2020 и 2021 за 64 bit Windows.

Корекции

Модул Шкафове v.12.27.3

 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е премахната опция Оразмерява Рафтовете и Чекмеджетата Отдолу на горе (Изкл.) / Отгоре на долу (Вкл.) спрямо прилежащият елемент. Оразмеряванията са установени се извършват в режим Отдолу нагоре.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е възстановено записването на опцията Кантира ляв панел отпред в шаблоните конструкции на чекмеджетата.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.28

 • При добавяне на крепеж от страници е създадена възможност за свързване на лява/дясна страна на страниците с допълнителните детайли. Само за Nesting разкрой.Февруари 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.24

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при чекмеджета е изведен бутон с текущия цвят на контурните линии персонално за всяко чекмедже за текуща промяна.
 • При промяна височината на краката автоматично да преизчислява височината и позицията на вратите/челата във възела, ако тези действия са указани при добавянето им.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета , към Шаблонни конструкции на чекмеджетата е добавен параметър Информация към Шаблонната конструкция на чекмеджето. Информацията се извежда при селектиране на конструкция в Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... 
 • В Параметри на пода, секция Аксесоари е добавен нов: Аспиратор за вграждане 1.

Допълнение

Модул Врати v.5.99

 • Kъм група с модели Пресован МДФ е добавен нов подмодел: 193.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96

 • Добавена нова потребителска библиотека с палитри: Kaindl 2020.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33

 • При операция Генерира Врати Чела в полетата за коригиране на размерите и позицията на вратите/челата е добавена функция Калкулатор.
 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бутон на мишката).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.06

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавена секция Справка: Разход материали с осем полета въвеждане на текст за извеждане в справката под списъка с материалите на фиксирани информационни полета.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.09

 • При избор на възел от списъка с възлите в проекта е добавена операция Зарежда възела за корекция.

Корекции

Модул Врати v.5.98.2

 • Възстановено е установяването на код за уникалност, въведен в модул Врати, стартиран през операция Добавя врати чела дръжки -> Подменя врати/чела.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.05

 • За Карта на разкроя и Nesting разкрой (Експорт към VCarvePro) при обединени проекти отпада условието проектите да се намират в една и съща папка.Януари 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.17

 • При преминаване с мишката през секция Позиция е добавена възможност за нулиране на стойността Отстояние от стените на помещението само за текущо генерирания възел.
 • В Допълнителни детайли при активиране на разпределенията за обличане на изрязани задни ляв/десен ъгъл.  Автоматично да се изрязват лява/дясна страница и гърба.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при чекмеджета в секция Разпределение са изведени всички бутони за автоматично подреждане, независимо от вида на нареждане (отдолу- нагоре или отгоре-надолу).
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве , в списъка със слоевете е вградено копиране/поставяне (с десен бутон) на номер на цвят от един слой на селектираните в списъка (двойно кликане сменя режима на селектиране).
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове е изведен бутон с текущия цвят на контурните линии персонално за всеки рафт за текуща промяна.
 • В Параметри на гръба, секция Аксесоари е добавен нов аксесоар: Закачалка за портманто 1.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, опция Добавя контурните линии на външната област около детайла се отнася и за трите вида персонално оразмеряване на детайлите.

Допълнение

Модул Врати v.5.98

 • Kъм група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 192.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.08

 • Добавен списък с възлите в проекта с вградени операции: 
  • Извеждане на информация за избран от списъка възел.
  • Двойно кликане сменя режима за селектиране от единичен на групов и обратно.
  • Маркиране в проекта на селектираните в списъка възли.

Корекции

Модул Врати v.5.98.1

 • При коригиране на врата/чело да не зарежда за дебелина стойността по подразбиране.

Модул Шкафове v.12.17.1

 • При зареждане на шаблон да се наследява ротацията от предишния генериран възел.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.20

 • В Параметри на гърба към менюто е добавен избор на крепеж. Между лява и дясна страница при единичен гръб.
 • Отворите по гърба се визуализират при експорт за Nesting и персонално оразмеряване на гърба и прилежащите и страници.

Модул Шкафове v.12.16, Разкрояване на материали v. 3.02 - при експорт за Nesting

 • За детайли Таван, Под, Рафтове, Хоризонтален доп. детайл с неправоъгълна форма и добавен крепеж към срещуположните детайли автоматично да се променя началната позиция на крепежната схема, както и общата и дължина, в зависимост от въведените ъглови отстояния в дълбочина при изграждане на формата на детайла.

Внимание: Моля, в модул Шкафове -> Параметри и контроли, страница Крепеж презапишете шаблонни схеми за крепеж МОДЕЛ 1 и МОДЕЛ 2,  без да извършвате промени в тях.