Допълнения и корекции в програмата – 2022-2023  2021 2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Октомври 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.48

 • В Параметри на краката са добавени опции за изключване Добавя / Не добавя крак персонално за всеки.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи са добавени операции "Установява базовите ОСНОВНИ
  номенклатурни наименования като текущи" и "Установява текущите ОСНОВНИ номенклатурни наименования по  подразбиране", което позволява установяване на базовите наименования на елементите запазвайки извършените промени в основните номеклатурни имена.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при Врата е добавен аксесоар "Кош за вграждане 1".

Допълнение

Модул Врати v.6.25

 • В библиотека MDF - пресован е добавен нов модел: 217.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.36

 • При закрит кант вратите и челата да покриват изцяло страниците / преградите,  когато в следващата / предишната област няма врати/чела.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.48

 • В Стенен панел 1 за варианти 121 и 158 е добавена опция "Обща дължина за разполагане на панелите" за автоматично подреждане и изчисляване на количеството на необходимите панели.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.09

 • Добавена нова библиотека с палитри на Rosi MDF 2023.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.4.01

 • При добавяне на пейзаж да извежда информация за размерите на пейзажните равнини с цел правилното разпъване на палитрата за пейзаж по тях. 

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.36

 • В Параметри и контроли на разкроя---> Параметри на справките--->Справка: Разпечатва списъка с елементите 10 е добавен параметър "Премахва дебелината на материала и кантирането от наименованията на детайлите".

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди  v.2.58

 • Добавен е макрос Добавя бази - автоматично генериращ база/цокъл.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 80, 81, 82, 83.

Допълнение

От 01.2024 в модул Шкаф от шаблонната конструкция на чекмеджетата ще бъде премахнат сегмента "допълнителни елементи"

Корекции

Модул  Шкафове

 • При възел с една преграда: възстановено е копирането на съдържанието на 2-ра област върху 1-ва област.Септември 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.46

 • Подобрен е контролът за незастъпване на възел спрямо възел, позволяващ нареждане и ОТДЯСНО - НАЛЯВО чрез автоматично изместване на добавяния възел.
 • В Допълнителни детайли е добавено ново разпределение: Затваряща дясна страница.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... включва опцията скалира позиция/височина при 2-врати, 2-врати с 1-рафт, 2-врати, с 3-рафта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при Врата е добавен аксесоар съдомиялна за вграждане да повдига и намалява височината на врата с размера на краката/базата.

Допълнение

Модул Врати v.6.24

 • В библиотека MDF - пресован е добавен нов модел: 212.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.47

 • Добавен нов: Стенен панел 2 (Роси) вариант с обратна дъга.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.35

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 10, отговаряща на бланката на фирма Мебелисимо ЕООД.
 • При експорт на детайлите към "Експорт към Optimik", "Експорт към Optimik 3..." и "Експорт" е добавена опция "Премахва дебелината на материала и кантирането от наименованията на детайлите" с цел намаляване дължината на наименованията на детайлите.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.08

 • Добавена нова библиотека с палитри на Kaindl 2023.
 • Добавена нова библиотека с палитри на Kaindl 2023 плотове.

Допълнение

Модул Разпечатване V.1.06

 • Добавена операция "Зарежда всички BMP / JPG / PDF файлове" в самостоятелна папка. Премахната е операция "Местоположение на записаните BMP/JPG".

Корекции

Модул  Врати v.6.24.1

 • Модели 172, 173, 174, 205, 206 208, 209: към генерираните номенклатурни наименования е добавена дебелината им за нормално свързване с материали в Генериране на ценова оферта.

Модул Библиотеки с палитри v. 4.08.1

 • При избор на код за уникалност в списъка "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" е подобрена прецизността при селектиране на прилежащите към кода слоеве.
Август 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.43

Допълнение

Модул Врати v.6.23

 • В библиотека MDF - пресован е добавен нов модел: 211.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.23

 • При свързване на номенклатури от врати/чела в мярка "броя" (при налични размери в номенклатурите) с материали да проверява и допусква свърване само на съвпадащи размери.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.4.00

 • Допуска генериране на помещения с различни кодове за уникалност. В списъка със съществуващи в проекта помещения извежда и кода зауникалност за всяко.
 • Автоматизирано е позиционирането на дръжките по вратите.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.46

 • Добавен нов: Стенен панел 2 (Роси).

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.22

 • Променен и усъвърщенстван е вид оразмеряване: "в поглед отпред за включване на перспектива" -> "Оразмерява извън възела".

Допълнение

На Autocad2022 във Врати са адаптирани за работа модели 68, 69, 71, 72, 73.

Корекции

Модул  Шкафове v.13.41.1

 • При генериране на копирани възли да се извършва проверка за "Автоматичен контрол за вместимост: възел генериран от Шкаф спрямо възел".

Модул Генериране на ценова оферта v.2.23.1

 • Подобрена е прецизността при селектиране на детайлите, принадлежащи към конкретен код за уникалност.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.32

 • При изготвяне на справка Оферта към разходите са добавени  "Отвори за Водачи".
Юли 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.39

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на чекмеджета е изведен за ръчна корекция параметър "Допълнително повдига корпуса" за първото и всяко следващо чекмедже.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към аксесоарите на рафтовете са добавени Изтеглящ лост за гардероб на размери 250/300/350/400/450/500.
 • При добавяне на крака автоматично да опеределя броя крака в зависимост от дължината на шкафа: при прав (до 30=2, до 1000=4, над 1000=6) и при ъглов скосен/с ъгъл 5 бр.
 • При коригиране е вградено автоматично регулиране на позицията на възела по X-Y-Z в зависимост от параметрите "Контрол за вместимост", "Отстояние от стените", въведената позиция, ротацията и  размерите на възела.

Допълнение

Модул Врати v.6.22

 • При избор на модел се извежда информация за мерната единица, в която е моделът или изграждащите го детайли.
 • В текста на елементните номенклатури на моделите в мерна единица "броя" се включени размерите на самите врати/чела.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.57

 • Добавен макрос "Корнизи", автоматично стартиращ формата в модул Създаване на нестандартен възел за избор и добавяне на корниз в текушия проект.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.97

 • При изграждане на затваряща стена като допълнително помещение или като детайл да включва опцията Таван на помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.06

 • Добавена нова библиотека с палитри на Роси 2023.
 • Добавена нова библиотека с палитри на Роси 2023 плотове.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 163 и 182.

Корекции

Модул  Светлинни източници v.1.20.2

 • премахнато е преекспонирането със светлина при увеличаване на "Яркостта"/"Светлината" в режим "Реалистик".

Модул Генериране на ценова оферта v.2.22.6

 • при откриване на възли без елементни номенклатури в съобшението да извежда кода за уникалност на възела.

Юни 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.37

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на врата на шкаф дължина <=300мм или разпознат като вид бутилиера aвтоматично избира позиция на дръжката "център-горе".
 • Aвтоматично прехвърля "Вид на възела" в полето "Информация текст към възела", когато няма въведен потребителски текст.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи при промяна на параметър "Основни номенклатурни наименования на елементите" е освободен параметър "Коригира наименование...".
 • В Параметри на Базата  за предна база при кликане в полето Отстояние отляво/отдясно да изчислява и удължава базата с размера на оставащите в редицата шкафове от сътветната страна.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено ново разпределение на скара за легло.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.96.4

 • При детайли с отрицателно изрязване: заставайки върху отрицателното поле директно се зареждат парамерите, конфигириращи детайла. Отпада повикването им с десен бутон.
 • Автоматично въвежда стойности в полета Дължина, Височина и Изрязване, кликайки в полетата в последователност за изграждане на затваряща стена. 

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.04

 • Добавена нова библиотека с палитри на Kronospan 2023 плотове.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.44

 • добавен нов: Стенен панел 1 (Роси) на 158mm.

Допълнение

На Autocad2022 във Врати са адаптирани за работа модели 91, 92, 93, 94.

Корекции

Модул  Шкафове v.13.35.6

 • При включване/изключване на опцията  "Удвоява дебелинта на елемента ..." за рафтове, състоянието на опцията да се прехвърля на вече добавените във възела рафтове.

Модул Врати v.6.20.6

 • При генериране на модел 31, към текстовете на елементните номенклатури е добавено и дебелината на материала за свързване в модул Генериране на ценова оферта.

Модул Генериранена ценова оферта v.2.22.5, Библиотеки с палитри v. 4.02.2

 • При използване на кодовете за уникалност или ключовите думи и изрази за бърза селекция, да сортира списъка, изтегляйки най-горе селектираните редове.

Design Sintez Professional

Модул Менажер на операции и команди v.2.56

 • Добавен макрос Разходи добавени към проекта, автоматично стартиращ формата за въвеждане на разходи към текушия проект.Май 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.35

 • Добавен е нов модел дръжка: 8 V-H.
 • В Параметри на пода опцията Отстояние отдолу е достъпна и при добавени крака/база във възела.
 • В Параметри на гърба въвежда отстояние отзад на лява/дясна страници, пода и тавана, когато се въвежда стойност за "Отстояние м/у страните" на Гърба при позиция "Гърб зад страните" и включено "Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи".
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на вратa/чело, изчислява и въвежда остатъка в областта за височина на вратите (при определяне като врата; при въвеждане на позиция) и челата (при кликане в полето за височина).
 • Допуска генериране на Врата+Аксесоар към нея (предназначено за уреди за вграждане) при изключване на всички останали детайли във възела.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към вратите е добавен нов аксесоар: Съдомиална за вграждане 1.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.03

 • Добавена нова библиотека с палитри на Kronospan 2023.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.43

 • Добавен нов елемент: Стенен панел 1 (Роси).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.30.4

 • Добавени операции в списъка Елементи подлежащи на разкрой:
  • Двойно кликане върху селектиран детайл обръща размерите му; 
  • Десен бутон върху селектирани редове променя статуса им на "Разкроява / Не разкроява".

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.55

 • В поле Съобщения се извежда информация: В проекта има скрити слоеве и В проекта има скрити възли персонално за текущия проект.
 • Двойно кликане в списъка с оцветените изображения на проектите зарежда маркирания рендер в указаната за целта програма ("Параметри на системата" - Paint).

Допълнение

На Autocad2022 във Врати са адаптирани за работа модели 71, 75, 78, 79.

Корекции

Модул  Шкафове v.13.32.2

 • При запис на шаблон, когато е включено "Добавя номерация в кода за уникалност" автоматично да премахва номерацията от името на шаблона.

Модул Разкрояване на материали v. 3.30.5

 • В менюто на форма Елементи подлежащи на разкрой, операции Разкроява елемента и Не разкроява елемента са обеденени в обща Разкроява / Не разкроява.

Design Sintez Professional

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.97

Модул Разкрояване на материали v. 3.30.1

 • При изготвяне на Оферта към разходите са добавени:  "Отвори за Панти", "Кантира (в л.м.) 0.45, 0.5 ... ".
 • При изготвяне на справка Разход по възли да натрупва бройките на крепежа.
Април 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.30

 • В Параметри на страниците е създадена възможност за промяна вида на страниците от Плоскост на Витрина. С автоматично генериране на профил и пълнеж (стъкло).
 • При 4 прегради и изключено пропорционално разпределение са добавени полета с резултатните размери на вратите, позволяващи въвеждане на необходимите дължини на вратите и автоматично препозициониране на преградите.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...   към вратите/челата е добавен параметър "Спира във Врати за корекция", позволяваща промяна на параметрите на текущата врата/чело, което генерирате към шкафа.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към рафтовете е добавен нов аксесоар: Фурна за вграждане 2.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, е добавен параметър: Добавя информация за конструкцуията на възела при справка Цялостно оразмеряване на възела.

Допълнение

Модул Врати v.6.19

 • Към модели 200 и 201 са добавени параметри "С профил отгоре-отдолу", "С профил отгоре", "С профил отдолу", "Без профили отгоре-отдолу", увеличаващи възможностите на моделите.
 • За изчисляване разхода по детайли е променена мерната единица на модели 200, 201 от "броя" на "кв.м." (за основата и надлепките) и "л.м." (за кантовете по надлепките и основата).
 • Към модели 200, 201 е добавена отметка за двоен раход на материала за надлепки при слепване.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.96

 • При промяна габаритните размери на помещението са вградени алгоритми за: "запазва позицията на детайли с максимално отстояние отляво", "Запазва позицията на детайли с "0" отстояние отляво", "регулира максималното отрицателно изрязване запазвайки затварящата им функция".

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.02

 • Добавена нова библиотека с палитри на Salex 2023 плотове.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.24

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавена опция "Разкроява по Дължината (изкл.)/ по Ширината (вкл.) на плочата".

Корекции

Модул  Шкафове v.13.27.1

 • В модул Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... са направени корекции при:
  • отрицателно отстояние отдолу на вратите и въвеждане на височина "9999";
  • второ автоматично разпределение на чела.

Модул Врати v.6.17.1

 • Параметрите на модели 172, 173 и 174 могат да бъдат променяни в режим по подразбиране.

Модул Генериране на помещение v.3.96.1

 • При ротиране на лява/дясна стена да се ротират и вътрешните рамки на прозорците.

Design Sintez Professional

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.95

 • В Номенклатура с разходи са добавени автоматично разходи: Отвори за рафтоносач, Отвори за дибла, Отвори за минификс, Отвори за Евровинт, Отвори за Lamello Cabineo, Отвори за Рафикс, Отвори за общо крепеж.

Модул Разкрояване на материали v. 3.28

 • при изготвяне на Оферта към разходите са добавени: Отвори за рафтоносач, Отвори за дибла, Отвори за минификс, Отвори за Евровинт, Отвори за Lamello Cabineo, Отвори за Рафикс, Отвори за общо крепеж.Март 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.25

 • В секция Профили е добавена опция "Проекция на профила по Z", по височина на възела.
 • При 3 прегради и изключено пропорционално разпределение са добавени полета с резултатните размери на вратите, позволяващи въвеждане на необходимите дължини на вратите и автоматичнопрепозициониране на преградите.
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Клавиатура.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към рафтовете е добавен нов аксесоар: Микровълнова за вграждане.

Допълнение

Модул Врати v.6.17

 • Към група с модели Алуминиев профил е добавени нов подмодел: 210.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.01

 • Добавена нова библиотека с палитри на Salex 2023.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.09

 • В секция Постоянни параметри е добавен параметър Съотношение м/у отварянето на блендата и размерите на помещението за първоначално автоматично регулиране на "Lens Length (mm)" - перспективата.

Допълнение

Модул Почистване на проекта v. 4.3

 • Нов тест: Изтрива записите за застъпванията м/у детайлите във възлите генерирани от Шкаф.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.23

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавена опция "Ротира плочата с детайлите + Разкроява всеки лист в отдделен файл".

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 62, 70 и 74.

Допълнение


При зареждане на файлове, различни от работни проекти, да се инициализира системата на програмата. С цел по-бързи зареждане на разбивки, оразмерявания, карти на разкроя.

Design Sintez Professional

Модул Отваря проект v.2.14

 • Увеличен е максималният брой разходи, които могат да бъдат добавени към проект от 16 на 96.

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.94

 • В Номенклатура с разходи е добавен разход Рязане на детайли с дебелини 3, 8, 12, 14.4, 16, 18, 25, 29 и 36
 • В Номенклатура с разходи е добавен разход "Рязане на детайли": "до 10 детайла", "до 20 детайла", "до 30 детайла", "над 30 детайла", "Рязане на детайл" - за единичен детайл.
 • В Номенклатура с разходи е добавена операция "Копира разхода" с цел създаване на еднотипни материали с различни цени.

Модул Разкрояване на материали v. 3.26

 • При изготвяне на Оферта към разходите са добавени: "Рязане на детайли" с дебелини 3, 8, 12, 14.4, 16, 18, 25, 29 и 36. Броят свързани с материали детайли от съответната дебелина автоматично се отнася към съответния разход за изчисляване на общият разход за рязане на детайлите по дебелинина материала. Разходът трябва да бъде добавен към проекта в "Отваря проект" -> "Разходи към проекта".
 • При изготвяне на Оферта към разходите са добавени: "Рязане на детайли": "до 10 детайла", "до 20 детайла", "до 30 детайла", "над 30 детайла", "Рязане на детайл" - за единичен детайл.Февруари 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.21

 • При шкаф с 2 прегради и изключено пропорционално разпределение са добавени полета с резултатните размери на вратите, позволяващи въвеждане на необходимите дължини на вратите и автоматично препозициониране на преградите.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  да включва скалиране височината на врата/челото при промяна габаритната височина на възела, ако общата височина в областта е равна на въведената.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към рафтовете е добавен нов аксесоар: Фурна за вграждане.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  автоматично да променя позицията на текущия рафт с височината на уреда за вграждане, добавен на предходният рафт.
 • При включване на опция Вратите/Челата на открит кант автоматично да въвежда отстояние отпред на рафтовете, вратите и чекмеджетата, като дълбочините на чекмеджетата са преизчисляват.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.99

 • В списъка Кодове за уникалност Възли Ключови думи към кодовете за уникалност е добавен информационният текст към възела.
 • В списъка Кодове за уникалност Възли Ключови думи са добавени ключови изрази на селектиране на "Корпус - детайли" и  "Корпус - кантове" когато слоевете на възлите не са унифицирани.

Допълнение

Модул Потребителски поглед v. 1.04

 • Автоматизирани операции:
  1. Директно установяване на създадения изглед
  2. Преминаване в режим без скрити линии
  3. Автоматично регулиране отварянето на блендата (перспективата)

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.67

 • Добавено зареждане за корекция на 2D текстове с модул Добавяне и коригиране на 2D текстове в проекта.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.95

 • При добавяне на прозорци с нулева позиция от пода да премахва автоматично перваза под прозореца.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 13, 49, 50  и 59.

Корекции

Модул  Шкафове v.13.20.1

 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати.. ако дръжката за текущата врата в главна форма е хоризонтална,  да избира позиция на дръжката Център-горе/долу.

Модул  Библиотеки с палитри v. 3.99.4

 • При добавяне на палитри в програмата чрез операция "Добавя всички в самостоятелна папка" да запазва кирилицата в потребителското име.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.22

 • При изготвяне на Оферта към разходите е добавено "Общо л.м. от нутнати детайли" от всички корпуси в проекта. Линейният размер на нутовете се изчислява и натрупва автоматично само от модул Шкаф. Разходът трябва да бъде добавен към проекта в модул "Отваря проект" -> "Раходи към проекта".
Януари 2023


Допълнение

Модул Шкафове v.13.17

 • В Параметри и контроли , страница Чекмеджета към опция "Допълни бленди отстрани на корпус" са добавени параметри "Удвоява дебелината и количеството на елементната номенклатура" за леви и десни бленди.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при детайл Врата/Чекмедже е премахнат задължителния контрол за височина. Въвеждането на "99999" в полето за височина на вратата/челото активира автоматичен контрол за максимална височина на детайла. 
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Решетка
 • Към аксесоари Решетка, добавян от детайли таван и база/цокъл са добавени параметри за промяна на размерите им в конкретния случай. Детайлите се изрязват с размерите на решетките.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на детайл във възел с добавени 4 броя прегради и с изключена опция "Създава преграда" за 1-ва или 2-ра прегради (или въведено отстояние отдолу) автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла от дясна страница до втора преграда или дясна сраница.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на стълба-2 (с 4 стъпала за детско легло дясна) . Десен бутон за бутона извежда параметрите на стълбата.
 • В главна форма е добавена опция Изписва кода към възела за конкретно генерирания възел. Подобрена е  логиката за позициониране на текста при шкафове един над друг.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.98

 • Към задния вертикален плот да се изчертават кантовете с отделен слой.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.15

 • В секция Декори е добавен нов декор: 10.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.66

 • При избор на възел в проекта автоматично да увеличава нивото на мащаб на 50, ако е по-ниско. При напускане въстановява първоначалната стойност на мащаб.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 95 и 96.

Корекции

Модул  Шкафове  v.13.17.1

 • При смяна на кода за уникалност и налични врати/чела с ръчно въведен различен код да не променя кода на вратите/челата.

Модул  Невидими възли в проекта v.1.21.2

 • При скрити кодове за уникалност в генерирани от модул Шкаф възли чрез операция "Скрива 2D текстове" при стартиране на модул Невидими възли опцията "Скрива 2D текстове" да бъде отметната.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.17.2

 • При включена конструкция Герунг  да позволява изключване на герунга на конкретен детайл чрез премахване на  отметките на страните за герунг на детайла.Декември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.12

 • В Параметри и контроли , страница Чекмеджета са добавени параметри "Допълни бленди отстрани на корпус", "Допълни бленди отстрани на корпус: Височина", "Допълни бленди отстрани на корпус: Дебелина лява" и "Допълни бленди отстрани на корпус: Дебелина Дясна". С цел автоматично намаляване дължината на чекмеджетата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  е вграден нов алгоритъм (20) при разпределяне на детайлите в областта (Врата + Рафт + Врата - без вътрешни рафтове).
 • При запис на текущия възел като шаблон да допуска въвеждане на името му на кирилица.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в секция Отстояния подлежащи на оразмеряване е добавено оразмеряване "Рафтове: отгоре" (спрямо горния край на страниците и преградите). Опцията изключва автоматично опцията "Рафтове: отдолу" (спрямо долният край на страниците и преградите).
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Монитор 1
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на единична Розетка за бутилки.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.13

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 9 в Word.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.07

 • В секция  "Архивира / Възстановява натрупаната бза данни на системата" архивите от списъка "Текущи DWG архиви" могат да бидат изтривани с кл;авиша "Delete".

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.13

 • При групово селектиране на проекти извършва преместване на всички маркирани в друга папка.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.94.4

 • С цел пълното изрязване стените на помещението в ъглите позволява въвеждането на отрицателни стойности за позиция отдолу, като не извършва контрол за дължина на детайла ако има въведено положително изрязване.

Допълнение

На Autocad2022 в модул Врати са адаптирани за работа модели 15, 16, 17.

Корекции

Модул Шкафове v.13.12.1

 • При възел с прегради, когато се изключва рафт в област с пропорционално разпределение, предварително изчислената му позиция да се взима впредвид при определяне позицията на следващия детайл.
 • При операция "Изписва кода за уникалност в генерирания възел" да обръща вертикално кода, когато дължината на възела е по-малка от дълбочината му.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.12.2

 • При персонално оразмеряване на страници и прегради в режим 3D DXF са добавени отворите от водачите на чекмеджетата.Ноември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.11.5

 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на стълба-2 (с 4 стъпала за детско легло, лява) . Десен бутон на бутона  бутона извежда параметрите на стълбата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на детайл във възел с добавени 2 прегради и с изключена опция "Създава преграда" за 1-ва (или въведено отстояние отдолу) - Автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла от дясна страница до 2ра преграда.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  е вграден нов алгоритъм (19) при разпределяне на детайлите в областта (1-ви рафт + 2- ри врата).
 • При изключване на прегради (опция "Създава преградата") в секцията за преградите се премахва номера на преградата. Това е визуален маркер, че преграта е логически съществуваща, но визуално премахната.
 • В Параметри на тaвана, секция Аксесоари е добавен нов аксесоар : Дистанционер 3.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... с 1 преграда при добавяне на врата автоматично определя позицията на дръжките "горе/долу -лява" или "горе/долу - дясна".

Допълнение

Модул Врати v.6.16

 • Kъм група с модели MДФ е добавен нов подмодел: 209.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.97

 • При кантиране на хоризонталния плот отзад да се изчертава канта със самостоятелен слой при изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота", независимо от избраната форма в "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.32

 • Автоматично позиционира слънцето по стената на помещението с най-много прозорци. Ръчно установената позиция в модул Светлинни източници потребителска система изключва автоматичното позициониране в модул Оцветяване .

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.15

 • При групово селектиране на файлове в списъка с чертежи е достъпна операция Местоположение.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.53, Поставя възли v.2.44

 • Разширена е функционалноста на операция Изтрива възел от проекта. Допуска групово селектиране на възли и тяхното изтриване (селектиране с ляв и изтриване с десен).

Корекции

Модул Шкафове v.13.11.1

Модул Разкрояване на материали v. 3.19.2

 • При Ръчен разкрой колоните в списъка с въведени детайли за разкрой могат да бъдат сортирани в низходящ/възходящ ред  чрез кликане върху наименванията на колоните.

Модул Генериране на помещение v.3.94.3

 • При дясно Г-образно помещение с ротирана дясна стена детайлите по гърба да не следват ротацията на дясна стена.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.20

 • В Карта на разкроя да се маркират страните на детайлите с нут или фалц подобно на Nesting разкроя.Октомври 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.06

 • В главна форма е добавена опция "Вратите/Челата на открит кант", указваща начина за генериране на вратите/челата: Открит/Закрит кант.
 • Операция "Отваря чекмеджетата" е разширена на Отваря вратите/чекмеджетата. Вратите се отварят в посока ляво/дясно в зависимост от позицията на дръжките.
 • В диалогова форма Външни детайли е добавена възможност детайли по избор да не създават "Елементи номенклатури" посредством избор от падащия списък.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на детайл във възел с добавени две прегради и с изключена опция "Създава преграда" за 2-ра (или въведено отстояние отдолу) автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла от 2-ра преграда до дясна страница.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (18) при разпределяне на детайлите в областта (чекмедже + рафт + чекмедже) всички без отстъп отпред.
 • В Параметри и контроли , страница Други е добавен параметър "Изписва кода за уникалност в генерирания възел".
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, за справка Оразмеряване е променен параметър "Добавя номерацията на възела в проекта" на "Добавя кода за уникалност в увеличен мащаб".

Допълнение

Модул Врати v.6.15

 • Kъм група с модели MДФ е добавен нов подмодел: 208.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.96

 • При кантиране на хоризонталния плот отляво/отдясно да се изчертава канта със самостоятелн слой, когато плотът е с изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота" , независимо от избраната форма в прозореца "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.21

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Допълнение

Модул Опис възли v.1.45.8, Архивен опис възли v.1.20.5

 • В двата модула е добавена операция "Прехвхърля във Възли от импорт" маркирания в списъка възел.

Корекции

Модул Шкафове v.13.00.2

 • В "Извежда опис шаблони за зареждане" да позволява групово прехвърляне на шаблони с операция Местоположение
 • При добавяне на профили е отстранено изместване на профила спрямо корпуса на възела.
 • В Параметри и контроли, страница Други е премахната секция "Ред на въвеждане позицията на рафтовете и чекмеджетата по височина". Действието е установено в режим отдолу нагоре.
 • В "Параметри Рафтове, чекмеджета, врати..." е премахната операция "Ред на нареждане" на детайлите в областта. Използвана за ръчна промяна реда на нареждане отгоре надолу и обратно.
 • В справка Цялостно оразмеряване е променена позициите на погледите.

Модул Генериране на помещение v.3.94.2

 • При генериране на помещението без таван да не увеличава височината на стените с дебелината на тавана.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.14.1

 • При запис на възли в менюто е отстранен проблем, непозволяващ моменталното им появяване в менюто.

Модул Разкрояване на материали v. 3.19.1

 • В справка "Разход по възли" към генерираните от модул "Кухненки плот и мивка" възли се включват и номенклатурите от хоризонтален, вертикален плот и водобранна лайсна, когато са в мярка Л.МСептември 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.13.00.2

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.94

 • В секция Пейзаж са добавени опции за преместване на пейзажа нагоре/надолу спрямо помещението с цел  лесното му позициониране в зависимост от конкретния ъгъл на погледа.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.19

 • При генериране на картата на разкроя (включително Nesting разкрой) е подобрена логиката за оптимизацията на разкроя (чрез пресичане на рязове).

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.12

 • Операция "Променя името на проекта" функционира и за проектите, регистрирани за ръчен разкрой.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.43

 •  В Параметри и контроли е добавена опция "Прилага отстоянията към шаблоните", определяща при генериране на шаблони от модул Шкаф и включен автоматичен контрол да се прилагат въведените отстояния от стените на основното помещение.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.21

 • Добавени нови операции:
  1. Изтрива възел от меню и с клавиша Delete.
  2. При изтриване на възел от меню да прехвърля и потребителското му име в списъка "Възли от импорт" за ново разпределение.
  3. Добавен бутон "Най-долу в списъка" на възли от импорт или Опис възли/Архивен.

Корекции

Модул Шкафове v.13.00.2

Модул Запис на нов проект v.1.40.3

 • Премахнати са операции за промяна: "Име на папката", "Име на подпапка за корекция" и "Име на проект за промяна".

Модул Менажер на операции и команди

 • На версия 2022 е възстановено преминаването от меню Design Sintez към меню Autocad и обратно. 

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.00.3
Август 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.94

 • В Параметри на Базата са изведени информационни полета с дължините на леви / десни бази при прави бази.
 • В Параметри и контроли , страница Други е добавен параметър "Позиция на дръжките по вратите на гардеробите". Стойността автоматично се използва в секция "Параметри Рафтове чекмеджета врати..."  при добавяне на врата за фиксиране позицията на дръжките спрямо долната и страна.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично изграждане на стълба. Кликане с десен бутон  извежда параметрите на стълбата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... към рафтовете е добавен нов аксесоар: Набор чинии 2.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.95

 • При кантиране на хоризонталния плот отпред да се изчертава канта със самостоятелн слой, когато плотът е с изключени опции "Профил отпред", "Двустранен профил" и "Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота", независимо от избраната форма в секция "Заобляне - Скосяване на двете страни на плота".

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.93

 • В секция "Ротация на стените" е добавена дясна стена.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.18

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавена секция Разход по възли с опция Премахва кода за уникалност от имената на детайлите.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.21

 •  Допуска групово селектиране и прехвърляне на обекти в списъка  Скритите обекти в проекта.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.31

 • На версия 2022 е добавена секция Глобално осветление за директно коригиране на светлината.

Корекции

Модул Шкафове v.12.94.2

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при кликане върху детайл рафт и наличен предишен детайл чекмедже с въведено отстояние отпред, да позволява въвеждане на отстояние отпред на рафта. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при кликане върху детайл рафт и наличен предишен детайл чекмедже: Ако рафтът има отстояние отпред = 0 или на указаната по подразбиране стойност да приравнява отстоянието отпред на рафта с това на чекемеджето.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.95.1

 • При кантиране на хоризонталния плот отляво / отдясно да се изчислява канта, независимо от избраната форма в секция  Заобляне - Скосяване на двете страни на плота.Юли 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.91

 • В процеса при изграждане на долен кухненски шкаф автоматично добавя бленди, които обръща от хоризонтални на вертикални при изключване на гърба.
 • В Параметри и контроли , страница Други, секция Кантиране е добавен параметър Скрива кантовете запазвайки ги за ценообразуването и разкроя.
 • За операция Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция Местоположение. Тя копира файла на шаблона и прилежащата му икона в празна папка с цел перхвърлянето на шаблона на  друго работно място.
 • В Параметри на Базата при дясна база са добавени параметри за отстояние отпред /отзад.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врата към шкаф за съдомиялна или хладилник за вграждане, автоматично да въвежда отстояние отдолу, равно на височината на краката.
 • В Параметри на външните детайли е добавена операция Обновява детайлите. Премахва от списъка всички детайли, които не съществуват вече в проекта.
 • В Параметри на пода е добавен нов аксесоар: Набор чинии 1.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.92

 • Добавена секция Ротация на стените - за лява стена.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.20

 • Добавен е списък с видимите обекти в проекта. Десен бутон върху селектиран обект го прави невидим и  го прехвърля в списъка  Скрити обекти в проекта.

Допълнение

Модул Светлинни източници v.1.20

 • При версия 2022 коефицентът за Яркост / Светлина е предефиниран в скала от 0 до 21 (тъмно...светло).

Корекции

Модул Шкафове

 • При копиране на възел да установява за новия стойностите за Позиция: отстоянние от стените от оригинала.
 • Параметър Контрол за вместимост да не се записва в шаблоните. При използване на шаблоните с прериоритет да е опцията, определена в "Поставя възли" -> "Параметри и контроли".
 • При влизане в диалогова форма "Дебелина на кантовете" да зарежда текущите дебелини на кантовете за страните на съответния детайл, а не тези по подразбиране.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v. 12.86

 • При генериране на чекмеджера с нутнато дъно в Nesting разкроя по страниците да се добавят маркери за нута.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър Добавя обектите за водачи в проекта. Целта на изключването им е да не се натоварва проекта, запазвайки генерираните номенклатури и отвори от водачите по останалите детайли.

Модул Разкрояване на материали v. 3.17

 • При ръчно въвеждане на детайлите и стартиране на Nesting разкрой да позволява активирането на опция  "Разкроява всеки лист в отделен файл".Юни 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.84

 • В Параметри на външните детайли е добавена операция  Опреснява размерите, извличаща ги директно от чертежа. Операцията се изпълнява персонално за селектирания в списъка детайл или за всички.
 • При 1 преграда и изключено пропорционално разпределение са добавени полета с резултатните размери на вратите, позволяващи въвеждане на необходимите дължини на вратите и автоматично препозициониране на преградата.
 • Автоматичната контрола за максимална височина на челата/вратите може да бъде изключена еднократно с десен бутон в полето с цел въвеждане на по-голяма височина на вратата от допустимата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при врати е добавена операция Копира шаблонни схеми на панти на останалите врати в областта. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при чекемеджета и врати да позволява премахване на добавената шаблонна схема/конструкция чрез копиране от детайл, който не е свързан с такава, на останалите в областта.
 • В Параметри на базата при лява база са добавени параметри за отстояние отпред-отзад.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.94

 • Към елементните номенклатури на водобранните лайни са добавени дебелините им с цел избягване на некоректни свързвания с материали в модул Генериране на ценова оферта.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.16

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкроя е добавен параметър Разширен вид на антетката над картата на разкроя.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.18

 • Добавена секция Скрива всички по позиция с цел бързо скриване на всички възли в зависимост от позцията им в помещението, под или над въведената стойност за праг.

Допълнение

Модул Групи v.1.04

 • Добавена операция Избира група от проекта.

Допълнение

При Autocad2022 е подобрено оцветяването (за всеки нов проект). Завишена e общата осветеност и премахната "маранята" (замагленост) при дневната светлина.

Корекции

Модул Шкафове v.12.83.2

 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари за аксесоар "Аспиратор за вграждане" да позволява промяна на позицията му по дължина на възела.
 • При въвеждане на име на група автоматично да включва опцията Добавя номерация в кода за уникалност с цел избягване групиране едновременно на няколко възела с еднакъв код.
 • При коригиране на възел, генериран с нулирани "отстояния от стените" да се зареждат нулевите отстояния, а не указаните по подразбиране в Поставя възли.
 • При прегенериране на възел, намиращ се извън основното помещение, при изключена опция "Контрол за вместимост" да запазва позицията на възела извън помещението.
Май 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.61

 • В главна форма към менюта с детайли е добавена операция "Външни детайли", позволяващо включването към текущия възел на примитиви от вида 3D Solid, създадени в CAD средата с автоматично извличане на размерите им от проекта и генериране на номенклатури за ценообразуването и разкроя.
 • В Параметри на допълнителните детайли : Ако е зареден вертикален допълнителен детайл с ротация=0 по осите X-Y и налични крака или база във възела, при кликане в полето Отстояние отдолу (със стойност=0) автоматично да зарежда в полето височината на краката/базата.
 • В Параметри на допълнителните детайли: Ако е зареден вертикален допълнителен детайл с ротация=0 при кликанев полето Отстояние отдолу (със стойност=0) автоматично да зарежда в полето дебелината на детайла с отрицателен знак.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при избор на позиция на дръжките "горе/долу център" и  "център/център" към врата на шкаф с въведена позиция отдолу автоматично да променя вида на дръжката от вертикална на хоризонтална за избрания модел.

Допълнение

Модул Врати v.6.14

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 207.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.98.1

 • Списъкът "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" може да се сортира в низходящ/възходящ ред.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.15

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкроя е добавен параметър "Добавя имената на елементите в детайлите при списък под разкроения лист".

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.31

 • При Подови разпределения на ламинати: вертикални, хоризонтални и рибена кост да допуска въвеждане на фуга.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.17

 • Добавена секция Скрива всички по ротация с цел бързо скриване на всички възли, в зависимост от позцията им в помещението, като ляво, дясно стоящи или по гърба на помещението.

Допълнение

Модул Групи v.1.03

 • Добавена операция Изтрива примитиви от група, 2D или 3D .

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.04.4

 • В секция Постоянни параметри е премахнат параметър "Изисква потвърждение за изтриване на примитивите при генериране на възли".  В модулите, генериращи възли, е променен начина на запис, вследствие на което е възможно наличието на 2D и 3D примитиви в проекта.

Корекции

Модул Врати v.6.13.2

 • При избор на модел 31 (плъзгащи врати) да зарежда параметрите на модела за потвърждение или промяна.
 • За модел 18 при прегенериране да запазва кода за уникалност, когато е различен от този в модул Шкаф и моделът е добавен през операция Добавя врати чела дръжки.
 • При добавяне на врати/чела през модул Добавя врати чела дръжки на шкаф с код за уникалност. Да допуска във врати въвеждане на персонален код за всяка врата/чело
Април 2022


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.77

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на рафт, лост или чекмедже във възел с добавенаи 3-прегради и изключени опции "Създава преграда" за 1-ва и 3-та прегради, автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето с цел удължаване на детайла до дясна страница в първа и трета област.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при рафтове е добавена опцията за скалиране на въведената позиция на рафта по височина ("отстояние отдолу") при промяна габаритната височина на възела. 
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към вградените алгоритми за автоматично препозиониране на детайлите в област е добавено пропорционално разпределяне на рафтовете от врата до първи рафт с въведена позиция чрез операцията в менюто "Пропорционалоно разпределя оставащите рафтове".
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение на бленди и затваряща страна за долен ъглов десен шкаф.
 • В секция Профили към параметър Дължина на профила е добавено измерване на разстоянието директно в проекта (десен бутон в полето).

Допълнение

Модул Врати v.6.13

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 206.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.93

 • Да допуска обличане на колона (гръб, плот и водобранна лайсна) без налични хоризонтален плот и вертикален плот: отзад, отляво или отдясно.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.14

 • В Карта на разкроя при изключена опция Извежда описанието на елементите под разкрояения лист да добавя номерация в детайлите. С цел лесна оптимизация на разкроя.
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките , секция Справка: Разход по възли е добавена опция Конвертира имената на детайлите на латиница.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.14

 • В Профили към модел 9 е добавен параметър Радиус на заобляне на ъглите, позволяващ различно заобляне и създаване на  прави ъгли.

Корекции

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92.2

 • При автоматично позициониране на мивката спрямо плот без ротация да взима впредвид празното пространство за свободно стоящ уред.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.76

 • В Параметри и контроли, страница Слоеве е добавена структура Слоеве на крепежа при персонално оразмеряване за създаване на схеми с наименование за слоевете на крепежа в зависимост от равнината, в която се намират.
 • При персонално оразмеряване на детайлите слоевете на крепежа да се наименуват по указаната схема в Параметри и контроли.
 • В спецификацията към Разбивка и Цялостно оразмеряване: ако е включена колона Дебелина да премахва от наименованието на детайла частта с дебелината и мярката. 
 • В спецификацията към Разбивка и Цялостно оразмеряване: при добавени врати/чела и включена колона Дебелина да извежда дебелината на вратите, при включена колона Кантиране да извежда маркерите за катиране и дебелините им.
 • В Параметри и контроли, страница Други е променено действието на параметър "Сваля страниците при вкл. на база в сглобка "Пода и тавана м/у страниците"". При добавяне на крака страниците не се свалят автоматично.Март 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.61

 • В Параметри на допълнителните детайли е добавенo автоматичнo разпределениe на бленди и затваряща страна за долен ъглов ляв шкаф.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (17) за пропорционално разпределяне на рафтовете между първия с начална позиция "0" и друг с въведена позиция. Изпълнява се чрез операцията в менюто "Пропорционалоно разпределя оставащите рафтове".
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на рафт, лост или чекмедже във възел с добавена една преграда и изключена опция Създава преграда автоматично да изчислява и въвежда отстояние отдясно при кликане в полето, с цел удължаване на детайла до дясна страница.
 • В справки Разбивка и Оразмеряване на целият възел в спецификацията към маркерите за кантиране на материалите са добавени дебелините им.
 • Десен бутон върху опция "2-ра", "3-та" и "4-та"Преграда изключва / включва опцията Създава детайла. Цел на допълнението е намаляване на действията при често повтаряща се операция.

Допълнение

Модул Врати v.6.12

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 205.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.91

 • При добавяне на врата съставена от 2 крила да допуска и изпълнява отваряне на вратите с въведения градус.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92

 • В Параметри и контроли, страница Водобранна лайсна е добавена нова опция: Автоматично добавя водобранни лайсни при поставяне на вертиклни плотове.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.22

 • В Опис участвуващи в проекта елементи към списъка  "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" са добавени отделните модели врати/чела, открити в проекта, както и ключовите думи Плот.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.13

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 8.

Допълнение

Модул Тест възли  v. 1.94

 • В секция Тест проекти е добавен нов: Почиства папка TEMP  от ненужни и неизползвани файлове.

Корекции

Модул Шкафове v.12.61.2

 • При включена опция  Унифицира слоевете да се запазва като отделен слоя за междинна бленда.
 • В Профили да допуска изтриване на вече добавени към възела профили.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.92.1

 • Корегирана е батерия МОДЕЛ 12.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.34.2

 • Премахната е опция Врати/Чела поставя групово.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.72

 • При добавяне на крепеж от рафтове за възел С ПРЕГРАДИ е добавена възможност за добавяне по предна страна (към вертикален допълнителен детайл) на рафта и по задна страна на рафта (към Гръб зад страните единичен). Резултатната функционалност от допъленението включва:
  1. Визуализиране на крепежа
  2. Персонално оразмеряване на рафт и в 3-те варианта
  3. Маркиране на отворите по рафтовете при нестинг ракроя.Февруари 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.68.1

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... за рафтове е добавен нов аксесоар: Клавиатура.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (16) при разпределяне на детайлите в областта (врата+ рафт на вътре + чекмедже).
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение: затваря скосен заден ляв ъгъл.
 • При добавяне към детайлите на аксесоар лунички, автоматично да определя позицията, НЕЗАВИСИМО от броя им.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър "Оразмерява дълбочината на страниците" е добавено действие и "височината" им, за справка Цялостно оразмеряване.
 • При коригиране на възел зарежда полетата по X и Y с позицията му в проекта с цел ръчна корекция при прегенериране.

Допълнение

Модул Врати v.6.11

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 199.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.91

 • При добавяне на вертикален плот с обличане на ъглова колона е създадена възможност за цялостно изрязване на остатъчния страничен плот от страна на колоната с въвеждане на отстояние отпред.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.98

 • Към списъка с "Кодове за уникалност: Възли, Ключови думи" са добавени отделните модели врати/чела открити в проекта, както и ключовите думи корпус кантове, Паркет.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.04

 • В секция Фон на прозорците е добавена опция Бърз - стандартен режим вид на диалоговите форми, Намаляващ времето за зареждане на диалоговите форми в модулите на програмата с около 30%.
  Препоръчва се при по-слаб хардуер.

Във всички програмни модули с вграден "+Калкулатор" в полетата за въвеждане на параметри стартирането на функцията калкулатор може да се извършва и без "=" ("=600+18") с директно въвеждане на чила и знаци ("600+18").

Корекции

Модул Шкафове v.12.68.3

 • При прегенериране от модул Коригира възел с въведен код за уникалност, при включена опция Добавя номерация в модул Шкаф да се променя номерацията на коригираните възли.
 • Премахната е опция Фиксира по Z. Въвеждането на стойност в полето Позиция по Z фиксира позицията на генерирания възел по височина в помещението.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.68

 • При добавяне на крепеж от рафтове за възел БЕЗ ПРЕГРАДИ е добавена възможност за добавяне по предна страна (към вертикален допълнителен детайл) на рафта и по задна страна на рафта (към Гръб зад страните единичен). Резултатната функционалност от допъленението включва:
  1. Визуализиране на крепежа
  2. Персонално оразмеряване на рафт и в 3-те варианта
  3. Маркиране на отворите по рафтовете при нестинг ракроя.
Януари 2022


Допълнение

Модул Шкафове v.12.61

 • В Параметри на пода е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.
 • В Профили да допуска въвеждане на "Начална позиция" с отрицателен знак с цел удължаването му отляво спрямо  начална позиция на възела.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавено автоматично разпределение: затваря скосен заден десен ъгъл.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е вграден нов алгоритъм (15) при разпределяне на детайлите в областта (врата+ рафт навътре + рафт + чекмедже).
 • В Параметри и контроли, страница Други в страница "Шрифт и стрелки при Оразмеряване и Разбивка",  секция "Цялостно оразмеряване" е добавен параметър "Големина на шрифта при оразмеряване на размерите на детайлите", зададен като дебелини.
 • При запис на шаблон автоматично да прехвърля кода за уникалност за наименование на шаблона.

Допълнение

Модул Врати v.6.10

 • Към група с модели МДФ са добавени нови подмодели: 198.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.90

 • При промяна размерите на зареден за корекция плот автоматично да преизчислява позицията на мивката.

Допълнение

Модул Параметри на системата v.3.03

 • В секция Постоянни параметри -> Генериране на ценова оферта е добавена опция Свързване на елементите с двойно кликане: свързва всички / само селектираните.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.13

 • В Профили е добавен параметър "Позиция от пода" за всичките 17 профила.

Корекции

Модул Шкафове v.12.57

 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на чекмеджета автоматично прехвърля от първото в областта на текущото позицията и модела на дръжката.
 • В "Параметри Рафтове, чекмеджета, врати..." при добавени в областта рафтове, лост и 1 - врата. Автоматично включва "Скалира височината" на вратата.
 • При добавяне на база/цокъл без крака да се извършва скалиране на позицията и размерите на вратите/челата (ако е указано).

Модул Поставя възли v.2.42.1

 • Намалено е времето за зареждане на модула с 40%.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.12.1

 • При създаване на корнизи позицията от пода да е активна за употреба, независимо дали е включена опция "Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта".