Видео демонстрации на някои от операциите в програмата
Във страницата може да намерите видео демонстрации за работа с програмата


Шкаф: Създаване на горна заоблена етажерка
Шкаф: Създаване на скосен долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф с чекмеджета
Шкаф: Създаване на долен шкаф за мивка

Шкаф: Създаване на шкаф за аспиратор
Шкаф: Създаване на база / цокъл
Кухненски плот и мивка:Генериране на хоризонтален кухненски плот, мивка,батерия и стенен панел

Добавяне в менюто на възли от импорт
Запис на нов проект Запис на нов проект
Поставя възли (от библиотеката): Добавяне на аспиратор в проект

Импорт на възли в Опис възли и Архивен
Генериране на помещение Генериране на помещение - прозорци
Плот хоризонтален
Добавя врати чела и дръжки  - добавя врати
Копиране на възел
Свързване на слоевете с палитри
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на декор
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на стенен корниз
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на мрежа
Изграждане на нестандартен възел: Създаване и свързване на елементите със слой
Изграждане на нестандартен възел: Заобляне на ъгли
Изграждане на нестандартен възел: Скосяване на ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране по траектория
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране във височина
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране под ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Създаване на заоблена форма
Ценообразуване: Свързване на елементите с материали и генериране на ценова оферта
Карта на разкроя: Автоматичен разкрой