Допълнения и корекции в програмата – 2022 2021 2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003

Декември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.56

 • В Параметри на тaвана е добавена операция Огледално обръща ляво-дясно. Действието на операцията обхваща отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана.
 • При добавяне към детайлите на аксесоар лунички автоматично да разпределя до 4 броя при операции добавяне и изтриване на луничка. Отпада необходимостта за кликане върху добавената луничка за определяне на позицията и.
 • Десен бутон върху включена операцията 1-ва преграда изключва опция Създава детайла. Цел на допълнението e намаляване на действията при често повтаряща се операция.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавена опция Сваля страниците при вкл. на крака/база при сглобка "Пода и тавана м/у страниците".

Допълнение

Модул Врати v.6.09

 • Към група с модели ПДЧ са добавени нови подмодели: 202 и 204.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.89

 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот с ДЯСНА РОТАЦИЯ автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди, ако е включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.11

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.90

 • В полетата с параметрите, изграждащи детайлите на помещенията, е добавена функция Калкулатор.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.4

 • Диалоговата форма и модулът могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Допълнение

Модул Параметри на системата v.3.02

 • В секция Постоянни параметри е добавена опция Запазва копирания текст за следващо използване.Тя определя дали  след поставяне на копирано име на слой в модул "Библиотека с палитри" или копиран материал за свързване с номенклатурен елемент в модул "Генериране на ценова оферта" да ЗАБРАВЯ (ако е изключена) или ДА НЕ забравя (при включена опция) копираното за следващо свързване (поставяне).

Корекции

Модул Шкафове v.12.55.1

 • Намалено е времето за зареждане на главната диалогова форма с 50%.
 • В Аксесоари е променен начина за премехване на добавени към детайла аксесоари от десен бутон на мишката на клавиша Delete.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при въвеждане на отстояние отдолу на рафт да изключва опция  Пропорционално разпределение.

Модул Врати v.6.06.1

 • В Параметри и контроли на модел 42 е изведен параметър Радиус на дъгата в проценти от дължината, позволяващ ръчна корекция с цел генериране на модела при малки височини на челата.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.89.1

 • В Параметри на вертикалният плот, секция Отстояния на вертикалният плот визуално е показано кои страни се променят при въвеждане на отстоянията.

Модул Генериранена ценова оферта v.2.20.1

 • В ДФ за свързване на елементите с материали при копиран материал и натискане на клавиша Esc да забравя копирания материал.

Модул Отваря проект v.2.11.2

 • Възстановена е работата на операция Последните 20 отваряни проекта.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.57

 • При добавяне на врати с избрана Шаблонна схема на панти автоматично да определя позицията на пантите при избор на лява/дясна страница.

Ноември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.52

 • При сглобка Пода и тавана между стените в диалогова форма Параметри на страниците са добавени опции Сваля страницата (за лява и дясна), позволявайки ръчно да се променя позицията и размера на страниците към нивото на краката или пода.
 • В главна форма към списъка с текущите размери на основните детайлите за преглед са добавени краката и аксесоарите.
 • В Параметри на страниците е добавена операция Огледално обръща страниците. Тя обхваща отстоянията, формата, кантирането, отворите и крепежа на страниците.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър Оразмерява дължината на преградите е добавено действие и дълбочината им. Участвува в справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.07

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 203.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.88.1

 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот с ЛЯВА РОТАЦИЯ автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди, при включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.
 • В поле Фиксирана позиция спрямо пода са добавени операции Десен бутон за измерване на размера.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.10

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 6, отговаряща на бланката на фирма Мебелин 07.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.12

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.42

 • В Параметри и контроли е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост: възел генериран от Шкаф спрямо възел.


ВНИМАНИЕ: В модул Врати -> Параметри и контроли -> страница Слоеве трябва да активирате операциите  Установява базовите (системните) наименования на слоевете като текущи и Установява текущите наименования на слоевете в режим по подразбиране -> Запис.

Корекции

Модул Шкафове v.12.51.3

 • Бутоните за мащаб на област са прехвърлени в новия листинг с малки икони.
 • В Параметри на страниците при копиране на дебелините на кантовете от едната страница на срещуположната са включени и отметките страните, подлежащи на кантиране.
 • При добавяне на аксесоар Бутилиера 150 към врата с отрицателно отстояние отпред на вратата, бутилиерта да следва позицията на вратата.

Модул Врати v.6.07.1

 • Модел 91 е променен на 3-слоен: вертикална/хоризонтална и пълнеж. Мерната му единица е обърната на "кв.м.".

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.3

 • При стартиране на модула, когато в проекта има ЧАСТИЧНО скрити оразмерявания, 2D текстове или 2D линии да не скрива всички от съответния вид.

Модул Отваря проект v.2.11.1

 • Премахната е операция Активни проекти.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.53

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж е добавено филтриране на списъка по 1-ви и 2-ри крепеж  и комбинирано.
 • При добавяне на крепеж от страници към гръб или вертикален доп.детайл, максималната височина, на която може да се разпределя крепежът, е увеличена от 2000 на 3000мм
Октомври 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.48.4

 • Да допуска генериране на възел, съдържащ само рафтове, чекмеджета или лостове.
 • В Параметри и контроли е добавена страница Профили с включени операции: Нов профил-копие на съществуващ и Изтриване на профил.
 • В Профили е добавена операция Създава елементна номенклатура.
 • В Профили при изключена опция По цялата дължина на възела са активирани параметри Начална позиция по X и Дължина на профила.

Допълнение

Модул Врати v.6.06

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 201.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.87

 • В Параметри и контроли, страница Хоризонтален плот е добавена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.
 • При добавяне на мивка към хоризонтален плот без ротация автоматично определя позицията на мивката спрямо плота в шкаф с вертикални бленди при включена опция Автоматично позициониране на мивката спрямо плота.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.20

 • Двойно кликане в списъка с материалите извършва свързване на всички номенклатурни елементи, отговарящи на условията: еднакви мерни единици и дебелини.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.09

Допълнение

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.13

 • Добавена опция Скрива кантовете при оразмеряване. Опцията се установява в режим по подразбиране и функционира при изключена опция Унифицира слоевете в модул Шкаф.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.01

 • В Архивира / Възстановява натрупаната база данни на системата в секция Текущи DWG архиви е добавена операция Възстановява архив.

Корекции

Модул Шкафове v.12.48.8

 • В главната диалогова форма в секцията Рафтове чекмеджета лостове при ... прегради за въвеждане броя детайли в област са премахнати параметрите на отстояние отпред на детайлите.
 • В Параметри на гърба е възстановено намалянето на информативните резултатните размери с височината на краката/базата.
 • При промяна на цвета на контурните линии на рафтовете в Параметри и контроли, страница Слоеве да се прилагат на вече добавените рафтове във възел без прегради.
 • При възел със сглобка Пода и тавана м/у страните + Повдига дясна страна в/у пода + добавени крака при положителен отговор на въпроса "Желаете ли да сваля срещуположната страница до долу на нивото на краката?" и добавена база е отстранено сваляне на страницата под нивото на шкафа.

Модул Разкрояване на материали v. 3.09.3

 • В Карта на разкроя за  детайли на чекмеджетата преден, заден панел и страници: Поозиционират се с дългата си страна (легнали) по посоката на фладера на плочата (дължината и).
 • В някои справки е отстранено неточно определяне позицията (отпред/отзад, отдолу/отгоре) на кантиране на детайлите на чекмеджетата.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.50

 • В диалоговата форма за прикачане на крепеж по детайлите е добавена секция Филтър по вид крепеж с възможност за филтриране на списъците с крепежни схеми по 1-ви / 2-ри крепеж, участвуващ в схемата.
 • При персонално оразмеряване на страните и нестинг разкроя при позиционирането на крепежа от задна база по страниците да се взима впредвид дебелината на гърба.
 • При Оразмерява, секция Експортира - опция 2D DFX + оразмеряване е изведена като самостоятелна.
Септември 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.48

 • В Параметри на гърба е добавен нов аксесоар Закачалка за портманто 3
 • В Параметри и контроли е добавена страница Профили с два модела.
 • В главна форма към менюто с детайли е добавен Профили за вмъкване на профили към възела.

Допълнение

Модул Врати v.6.06

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 200.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.19

 • В Опис участвуващи в проекта елементи за свързване с материали е добавен над таблицата маркер Цяло (Име на материала), разширяващ максимално колоната Име на материала.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.34

 • При добавяне на врати/чела към шкафове с отрицателно отстояние отпред на страниците, автоматично да скъсява и прибира вратите/челата спрямо изнесените страници.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.00

 • В Архивира / Възстановява натрупаната база данни на системата е добавена секция Текущи DWG архиви с операции Стартира архивиране, Максимален брой съхраняви архиви и  Отваря папката с архивите.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.11

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.12.43.5

 • Бутони-операции Параметри на базата и Параметри на краката са преместени в менюто с параметри на детайлите в дясната страна на диалоговата форма.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Чекмеджета е възстановена възможността за въвеждане на отстояния отляво, отдясно, отпред и отзад.
 • В Параметри на краката е премахната опция Повдига и базата/цокъл.

Август 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.43

 • За 1,2,3 и 4 прегради в секция Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при Врати да се добавят аксесоарите.
 • В секция  Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врати в секция Аксесоари е добавен нов аксесоар: Килер 1950.
 • При включване/изключване на краката автоматично да преизчислява височината и позицията на вратите/челата във възела, ако тези действия са указани при добавянето им.
 • При промяна на ID номера на врата/чело да предлага новият модел да бъде установен по подразбиране за всички нови добавени през Шкаф възли с врати/чела.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, в Отстояния подлежащи на оразмеряване към параметър Оразмерява дълбочината на Пода и Тавана е добавено действие и Дължините им, за целите на  справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.03

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 197.

Допълнение

Модул Генериранена ценова оферта v.2.18

 • В Опис участвуващи в проекта елементи за максимално увеличаване видимостта на дълги номенклатури наименования е добавено второ двойно кликане в списъка с номенклатури за свързване с материали.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.08

 • При изготвяне на справка Разпечатва списъка с елементите 4 (Ламина) да игнорира детайлите, маркирани като Не разкроява.

Допълнение

Модул Групи v.1.03

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката).

Допълнение

Изградена структура за автоматично създаване на временен архив от файловете на проектите (DWG-само). Копията на DWG-файловете се създават при стартиране на операция Запис на проект от менажера и затваряне на текущия проект.

Корекции

Модул Шкафове v.12.43.4

 • Възел с прегради: при копиране съдържанието на една област на друга е добавене копиране и на аксесоарите.

Модул Коригиране на възел v. 1.65.1

 • При операция Пълен списък на генерираните възли е премахната опция Автоматичен контрол за вместимост.

Във всички програмни модули, генериращи екранни справки, затварянето на справките вече не изисква потвърждение за запис.

Юли 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.40

 • В Параметри на пода, секция Аксесоари е добавен нов: Закачалка за портманто 2
 • В главна форма към списъка с текущите размери на основните детайли за преглед са добавени: допълнителните детайли, съдържанието на областите (рафтове, чекмеджета...), база предна единична, бленди, неразделени между преградите.
 • В Параметри на базата, при Права единична база отпред е добавена секция с текущите и размери.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.13

 • Към списъка с възли в проекта е добавена колона с файловите наименования на възлите. Kолоната е извън размера на списъка и е достъпна с хоризонталният плъзгач.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.89

 • При създаване на детайли (отвори, вдигане на колони и вътрешни стени) към частите на помещението (лява и дясна стена и гръб) е добавен и под.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.40

 • Добавен списък с последните 20 добавени в проекта нестандартни възела за последващо използване.
 • В Параметри и контроли е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост на възлите спрямо детайлите на основното помещение, отнася се и за модул Шкаф.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.41, Шкафове v.12.40

 • модулите са адаптирани към Автоматичен контрол за вместимост на възлите спрямо детайлите на основното помещение. В модул  Шкаф се контролира централно чрез секция Контрол за вместимост.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.07.1

 • В справка Разход материали при изчисляване на стойностите Кол.+Технол.Отпадък и Приблизителен брой листове за материали в КВ.М. да добавя и Процент загуби при изчисляване на необходимият брой листове от Параметри и контроли, страница Параметри на справките към изчисления разход (Количeство). Изпълнява се преди да добави заложения разход в номенклатурата на материала (% или половин/цяла плоча).

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.20

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33.4

 • При добавяне на врати и чела в 1-ва област е възстановено изпълнението на врати/чела с отрицателно отстояние отляво.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.37

 • Добавени са обектите за крепеж от  Лява/Дясна страници по задна страна към гръб в позиция зад страните с нулево отстояние и дебелина 18мм, както и към допълнителен вертикален детайл  (в позиция отпред).Юни 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.36

 • Към аксесоарите на пода е добавен нов: отцедник за вграждане за шкаф с дължина 500, 600 ,800 ,900мм.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция в Цялостно оразмеряване: добавя антетка над спецификацията.
 • В главна форма е добавен списък с текущите размери на основните детайлите за преглед преди генериране.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодели: 196.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.07

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавен нов параметър Запазва предишните карти на разкроя на проекта.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.14

 • Автоматично премахва от списъка със справки онези от тях, които не са изпълнявани за текущия проект.

Допълнение

Модул Групи v.1.01

 • Добавени нови операции: Добавя нова група и  Добавя възли към група.

Допълнение

Модул Ротация на възел - 2D v.2.13, Щори Завеси v.3.06

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.12

 • При избор на възел генериран от модул Шкаф да извежда съдържанието на поле Информация - текст към възела, извлечена от параметрите на възела.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.11

 • В диалогов прозорец Слой е създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за присвояване. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Корекции

Модул Фаянс и теракот v.1.30.3

 • При Стенни разпределения и смяна на опцията Ротация автоматично да променя стойностите Дължина на основата: 1, лява/дясна = дълбочината на помещението, 2. без ротация = дължината.

Модул Невидими възли в проекта v.1.14.2

 • При скриване на възли и оразмерителни обекти от екрана (Невидими възли в проекта) в служебен файл  нестандартните възли да се регистрират в списъка с файловете си наименования. Май 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.32

 • Към списъка с модели дръжки за генериране директрно с вратите/челата е добавен нов: права на 280мм.
 • Към списъците с модели дръжки е добавена колона с размерите им (Д.Ш.).
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Отстояния подлежащи на оразмеряване е добавен параметър Оразмерява дълбочината на Пода и Тавана, отнасящ се за справка Цялостно оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.6.03

 • В диалоговата форма за избор на цвят на контурните линии е добавено поле за въвеждане номера на желания цвят.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.30

 • При разпределения Таван е добавено ново разпределение: (окачен таван).

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.88

 • Добавен метод за издигане от пода на колони и стени: правоъгълни, кръгли или елепсовидни. Подобно на изрязаването на отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.97

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена нова потребителска библиотека с палитри: Окачени тавани.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.11, Фаянс и теракот v.1.29.2

 • Добавена е възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.99

 • Добавена е секция (бутон) Път до работните файлове с допълнение Път до Номенклатури: Материали, Крепежи, Панти, Водачи, Операции
 • Към Път до номенклатурите е добавена операция Прехвърля файловете на номенклатурите на избраното ново местоположение.

Корекции

Модул Шкафове v.12.33.2

 • Възстановен е цветът на контурните линии на 4-та преграда, назначен в Параметри и контроли, страница Слоеве.
 • При цялостно оразмеряване на възела оразмеряванията в поглед отляво и отгоре да се извършват на база габаритната дълбочина на възела, а не на чистия размер на пода.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96.2

 • Възстановени са свойства на палитрите Разпъва /Свива палитрата взависимост от размерите на всеки елемент и Многократно повтаря палитрата с оригиналните и размери по всички елементи. Продължава конфликта с рефракцията.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.33

 • При генериране на възел с добавени врати и панти да се поставят маркери за отвори по Лява/Дясна страница и лява страна на прегради.Април 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.32

 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Дистанционер 1.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове с неправоъгълна форма автоматично да се копират предните ъглови  форми от пода на текущия рафт при зареждане на прозореца.
 • При промяна дебелината на рафтовете в главна форма автоматично да се променят дебелините на вече добавените във възела рафтове.
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве в диалоговата форма за избор на цвят на контурните линии е добавено поле за въвеждане на номера на желания цвят.
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве при промяна цвета на контурните линии на Рафтове, промяната да се установи и за въведените вече във възела рафтове.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 195.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.87

 • Добавен метод за пробиване на кръгли и елипсовидни отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.29

 • При Стенни разпределения е добавено ново разпределение.

Допълнение

Модул Видими слоеве в проекта v.1.18

 • Променен е начинът на селектиране. Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.10

 • В диалогов прозорец Позиция е създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за местене. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33.2

 • Вградена е проверка за повторно добавяне на врати/чела към един и същи възел. При избор на възел от проекта или от списъка.

Корекции

Модул Шкафове v.12.27.3

 • В Параметри на краката,  секция Отстояние навътре е премахнато разделянето на леви и десни. Стойностите по X и по Y установяват в режим по подразбиране персоналната позиция на краката.
  Персоналната позиция на краката вече не се запомня в режим поподразбирне.
 • След промяна височината на краката при включена опция Повдига елементите с височината на краката автоматично да променя тази на базата/цокъл.

Модул Разкрояване на материали v. 3.06.1

 • В справка Разход по възли към наименованията на възлите са добавени размерите на възела.

Модул Врати v.6.00.2

 • Модел 173 може да се генерира на минимална дължина под 60мм.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96.3

 • В свойствата на палитрите са премахнати опции: Разпъва /Свива палитрата взависимост от размерите на всеки елемент и Многократно повтаря палитрата с оригиналните и размери по всички елементи.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.30

 • Крепеж, добавен от страници лява/дясна: страна отзад (към гръб) в позиция зад страните с нулев отстъп и дебелина 18мм. Отразява се при Nesting разкрой и персонално оразмеряване на гръб и страници
 • Крепеж, добавен от страници лява/дясна:  страна отпред (към допълнителен детайл вертикален). Отразява се при персонално оразмеряване на допълнителен детайл и страници.Март 2021


Допълнение

Модул Шкафове  v.12.27

 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари е добавен нов: Дистанционер 1
 • В Параметри и контроли , страница Панти селектираният модел след избор на Запис се установява в режим по подразбиране при определяне на детайл в област като Врата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове с неправоъгълна форма автоматично да се копират предните ъглови  форми от пода на текущия рафт при зареждане на прозореца.

Допълнение

Модул Врати v.6.00

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 193.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.86

 • Добавен метод за пробиване на правоъгълни отвори по пода на помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.97

 • Добавена нова библиотека с палитри на Kronospan 2021.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.10

 • Добавена операция Изтрива физически всички селектирани в списъка възли.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.28

 • При Подови разпределения е добавено ново разпределение: Паркет (рибена кост).

Допълнение

Модул Параметри на системата v.2.97

 • В Постоянни параметри е добавена опция Времетраене на информационните съобщения в секунди, регламентираща времето на задържане на съобщенията на екрана в диаологовите форми на модулите в програмата.


Програмата е адаптирана за работа с AutoCAD 2020 и 2021 за 64 bit Windows.

Корекции

Модул Шкафове v.12.27.3

 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е премахната опция Оразмерява Рафтовете и Чекмеджетата Отдолу на горе (Изкл.) / Отгоре на долу (Вкл.) спрямо прилежащият елемент. Оразмеряванията са установени се извършват в режим Отдолу нагоре.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е възстановено записването на опцията Кантира ляв панел отпред в шаблоните конструкции на чекмеджетата.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.28

 • При добавяне на крепеж от страници е създадена възможност за свързване на лява/дясна страна на страниците с допълнителните детайли. Само за Nesting разкрой.Февруари 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.24

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при чекмеджета е изведен бутон с текущия цвят на контурните линии персонално за всяко чекмедже за текуща промяна.
 • При промяна височината на краката автоматично да преизчислява височината и позицията на вратите/челата във възела, ако тези действия са указани при добавянето им.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета , към Шаблонни конструкции на чекмеджетата е добавен параметър Информация към Шаблонната конструкция на чекмеджето. Информацията се извежда при селектиране на конструкция в Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... 
 • В Параметри на пода, секция Аксесоари е добавен нов: Аспиратор за вграждане 1.

Допълнение

Модул Врати v.5.99

 • Kъм група с модели Пресован МДФ е добавен нов подмодел: 193.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.96

 • Добавена нова потребителска библиотека с палитри: Kaindl 2020.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.33

 • При операция Генерира Врати Чела в полетата за коригиране на размерите и позицията на вратите/челата е добавена функция Калкулатор.
 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бутон на мишката).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.06

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавена секция Справка: Разход материали с осем полета въвеждане на текст за извеждане в справката под списъка с материалите на фиксирани информационни полета.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.09

 • При избор на възел от списъка с възлите в проекта е добавена операция Зарежда възела за корекция.

Корекции

Модул Врати v.5.98.2

 • Възстановено е установяването на код за уникалност, въведен в модул Врати, стартиран през операция Добавя врати чела дръжки -> Подменя врати/чела.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 3.05

 • За Карта на разкроя и Nesting разкрой (Експорт към VCarvePro) при обединени проекти отпада условието проектите да се намират в една и съща папка.Януари 2021


Допълнение

Модул Шкафове v.12.17

 • При преминаване с мишката през секция Позиция е добавена възможност за нулиране на стойността Отстояние от стените на помещението само за текущо генерирания възел.
 • В Допълнителни детайли при активиране на разпределенията за обличане на изрязани задни ляв/десен ъгъл.  Автоматично да се изрязват лява/дясна страница и гърба.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при чекмеджета в секция Разпределение са изведени всички бутони за автоматично подреждане, независимо от вида на нареждане (отдолу- нагоре или отгоре-надолу).
 • В Параметри и контроли , страница Слоеве , в списъка със слоевете е вградено копиране/поставяне (с десен бутон) на номер на цвят от един слой на селектираните в списъка (двойно кликане сменя режима на селектиране).
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при рафтове е изведен бутон с текущия цвят на контурните линии персонално за всеки рафт за текуща промяна.
 • В Параметри на гръба, секция Аксесоари е добавен нов аксесоар: Закачалка за портманто 1.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, опция Добавя контурните линии на външната област около детайла се отнася и за трите вида персонално оразмеряване на детайлите.

Допълнение

Модул Врати v.5.98

 • Kъм група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 192.

Допълнение

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.08

 • Добавен списък с възлите в проекта с вградени операции: 
  • Извеждане на информация за избран от списъка възел.
  • Двойно кликане сменя режима за селектиране от единичен на групов и обратно.
  • Маркиране в проекта на селектираните в списъка възли.

Корекции

Модул Врати v.5.98.1

 • При коригиране на врата/чело да не зарежда за дебелина стойността по подразбиране.

Модул Шкафове v.12.17.1

 • При зареждане на шаблон да се наследява ротацията от предишния генериран възел.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.20

 • В Параметри на гърба към менюто е добавен избор на крепеж. Между лява и дясна страница при единичен гръб.
 • Отворите по гърба се визуализират при експорт за Nesting и персонално оразмеряване на гърба и прилежащите и страници.

Модул Шкафове v.12.16, Разкрояване на материали v. 3.02 - при експорт за Nesting

 • За детайли Таван, Под, Рафтове, Хоризонтален доп. детайл с неправоъгълна форма и добавен крепеж към срещуположните детайли автоматично да се променя началната позиция на крепежната схема, както и общата и дължина, в зависимост от въведените ъглови отстояния в дълбочина при изграждане на формата на детайла.

Внимание: Моля, в модул Шкафове -> Параметри и контроли, страница Крепеж презапишете шаблонни схеми за крепеж МОДЕЛ 1 и МОДЕЛ 2,  без да извършвате промени в тях.