Софтуер за мебелно проектиране Design Sintez

Design Sintez е софтуер, предназначен за автоматизиране на работата на мебелни търговци и производители за създаване на 3D модели на конструираните мебели, изчисляване на себестойността им на база калкулация на необходимите материали, генериране на работни чертежи, спецификации и карти на разкроя. Програмата позволява създаването на 3D визуализации на цялостни и частични интериорни решения. Още...


Възможности на продукта

  • Създаване на помещение и бързо подреждане на интериора
  • Библиотеки с интериорни обекти, корпусна мебел и палитри (декори) за оцветяване на проектите.
  • Параметрично конструиране на корпусна мебел с правоъгълна и неправоъгълна форма на детайлите
  • Генериране на ценова оферта за клиента на база съдържанието на проекта
  • Разкрой на листовите материали
  • Справки към проекта за производството и клиента в табличен и чертожен вид
  • Изход към външни приложения за разкрой - Cutting 3, Optimik, Plan IQ, Giben office, Ardis и HolzHer.
  • Добавяне на крепеж, водачи и панти - Design Sintez PROFESSIONAL
  • Директен експорт към програми за център машини, рутер и циркуляр - Design Sintez PROFESSIONAL

ПРИМЕРНИ СПРАВКИ
(Списък на справките, създавани автоматично от Design Sintez в графичен и табличен вид)


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Детско обзавеждане Обзавеждане всекидневна