Design Sintez Professional


Design Sintez Professional е надстройка на Design Sintez Standard, разширяваща възможностите на продукта. Новите възможности, които предоставя:

  • Увеличават се видовете конструкции, които могат да се създават.
  • Добавени нови възможности за определяне себестойността на труда и изделията.
  • Калкулиране на допълнителни разходи при ценообразуване.
  • Директен експорт към външни разкройващи програми - Giben, Ardis, HolzHer, VCarve PRO и др.
  • Добавяне на крепеж и водачи към чекмеджетата.
  • Персонално оразмеряване на отделните детайли с отворите от крепежа по тях.
  • Директен експорт към програми за център машини и рутер  с отворите за вертикално разпробиване.
  • Изчертаване на детайлите с неправоъгълна форма върху Картата на ракроя и Експорт към VCarve Pro за детайли Под, Таван, Рафтове,Лява и Дясна страници.

ВНИМАНИЕ!  Design Sintez Professional не е част от стандартния пакет и се инсталира самостоятелно като отделна инсталация. За повече информация свържете се с нас.